För att se inbjudan och programmet på svenska, var så goda och se nedanför.

TAKO-verkosto, Nätverket Norsam työväenmuseo Werstas ja Suomen kansallismuseo järjestävät

osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusvuotta ja kulttuurin sektoriohjelmaa, yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa:


Digitaaliset kokoelmat – avoimempi Pohjola

Suomen kansallismuseon auditoriossa 9.-10. helmikuuta 2016


Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuriyhteistyön strategian 2013-2020 yksi pääalue on Digitaalinen Pohjola.
Suomen toimiessa ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2016 museoiden tallennus- ja kokoelmatyön verkosto TAKO
kutsuu suomalaiset ja pohjoismaiset kollegat kaksipäiväiseen seminaariin 9.-10.2.2016. Seminaarissa pohditaan digitaalisen
kokoelmatyön kysymyksiä sekä museoiden verkostoitumisen merkitystä.

TAKO toteuttaa seminaarin sisällön yhteistyössä pohjoismaisen Norsam-verkoston kanssa.

Seminaarissa on suomen, islannin ja skandinaaviskan simultaanitulkkaus.

Kaikki seminaarin esiintyjät käyttävät esityksessään äidinkieltään.

pdf Kuvitettu katsaus seminaariin (1.19 MB)

pdf OHJELMA (132 KB)

Alleviivatut otsikot ovat linkkejä videotallenteisiin, alleviivatut henkilönimet linkkejä powerpoint-esityksiin.

Tiistai 9.2.

Moderaattorina Teemu Ahola (TAKO)

12.00     Seminaarin avaus (videotallenne)
                 TAKO:n puheenjohtaja, kokoelmapäällikkö Teemu Ahola, Työväenmuseo Werstas
12.05     Norsamin tervehdys
                 Norsamin puheenjohtaja, osastonjohtaja Lena Palmqvist, Nordiska museet
12.10     Museoviraston tervehdys
                 Pääjohtaja Juhani Kostet

12.15    Keynote (Norja): Eksperimentering med å slå sammen digital dokumentasjon og formidling. Erfaringer fra to prosjekter i Norge 
                (Kokemuksia digitaalisen dokumentoinnin ja tiedon välittämisen yhdistämisestä)
                Professor pdf Dagny Stuedahl (11.0 MB), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
                Pyydetty kommentti: Linda Ásdísardóttir, Byggðasafn Árnesinga
                Keskustelu

13.15    Keynote (Tanska): Rockens Danmarkskort – når dokumentation, indsamling og formidling bliver én og samme sag
                (Rockin Tanska-kortti – kun dokumentointi, keruu ja tiedon välittäminen yhdistyvät)
                Museumsinspektør pdf Jacob Westergaard Madsen (3.72 MB), Danmarks Rockmuseum
                Pyydetty kommentti: Hanna-Kaisa Melaranta, Varkauden museot
                Keskustelu

14.15    Kahvitauko

15.20    Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys
                 Ylijohtaja Riitta Kaivosoja

15.30    Keynote (Suomi): Kysymyksiä tulevaisuudelle
                Museonjohtaja pdf Susanna Pettersson (675 KB), Ateneumin taidemuseo
                Pyydetty kommentti: Thomas Walle, Norsk Folkemuseum
                Keskustelu

16.30     Pohjoismaiset kohtaamispisteet
                 Verkostoitumista aihepiireittäin valtakunnanrajojen yli
Piste 1   Nykydokumentointi
                 Lykke Pedersen & Elina Kallio
Piste 2   Taidemuseoiden ja -kokoelmien rooli, henkilöhistoria
                  Svein Gynnild & Hanna Kyläniemi
Piste 3    Tallennus ja kokoelmatyö
                  Åsa Stenström & Johanna Jakomaa
Piste 4    Muistitieto, yleisötyö
                  Lena Palmqvist & Reetta Karhunkorva
Piste 5    Poistopolitiikka
                  Linda Ásdísardóttir & Hanna-Kaisa Melaranta
Piste 6    Kansainväliset hankkeet ja rahoitus
                  Thomas Walle & Pälvi Myllylä,
                  vanhempi erityisasiantuntija Annu Webb, Pohjoismainen kulttuuripiste, Helsinki

18.00    Ensimmäinen seminaaripäivä päättyy

19.00-21.00  Iltaohjelma Kansallismuseon keskihallissa

Keskiviikko 10.2.

Moderaattorina Pälvi Myllylä (TAKO)

8.30      Aamukahvi

                Näkökulmia kokoelmatyöhön Suomessa

9.30      Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämänhetkinen tilanne
                TAKO:n puheenjohtaja, kokoelmapäällikkö pdf Teemu Ahola (90.0 KB), Työväenmuseo Werstas

10.00    Kokoelmasiirrot museoiden välillä: Kotiinpaluu Tampereelta Inariin
                Amanuenssi pdf Anni Guttorm (2.07 MB), Saamelaismuseo Siida

10.15    Tuore julkaisu kokoelmapoistoista ja ajatuksia kokoelmasiirtofoorumista
                 Intendentti pdf Elina Kallio (2.73 MB), Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke

10.45    Erilaiset museot verkostoyhteistyössä, esimerkkinä Kokoelmien avaimet -hanke
                Museonjohtaja pdf Johanna Lehto-Vahtera (4.60 MB), Aboa Vetus & Ars Nova

11.15    Lounas

12.15    Keynote (Suomi): Yhteistyö, verkostot, saatavuus ja saavutettavuus museopoliittisessa ohjelmatyössä
                Ylijohtaja pdf Riitta Kaivosoja (1.16 MB), opetus- ja kulttuuriministeriö
                Pyydetty kommentti: Ann Siri Hegseth Garberg, Museene i Sør-Trøndelag
                Keskustelu

13.15    Paneelikeskustelu: museoiden verkostoituminen digitaalisessa maailmassa
                Puheenjohtajana tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss, Helsingin kaupunginmuseo
                Paneelikeskustelijat: Lykke Pedersen, Nationalmuseet, København; Svein Gynnild, Samtidsnett, Lillehammer;
                Åsa Stenström, Västerbottens museum, Umeå; Lilja Árnadóttir, þjóðminjasafn Íslands, Reykjavík;
                Antti Metsänkylä, Kansallismuseo, Helsinki

14.30    Kahvitauko

15.00    Keynote (Ruotsi): Digitala samlingar: Från digitaliserade objekt och metadata till central resurs för museer i en föränderlig värld
                Digitaaliset kokoelmat: digitoiduista objekteista ja metadatasta museoiden keskeiseksi resurssiksi muuttuvassa maailmassa)
                Digital navigatör pdf Kajsa Hartig (11.0 MB), Nordiska museet
                Pyydetty kommentti: Johanna Jakomaa, Satakunnan Museo
                Keskustelu   

16.00    Keynote (Islanti): Gallring med hjälp av den kulturhistoriska databasen Sarpur
                (Kokoelmapoistot Islannin kulttuurihistoriallisen Sarpur-tietokannan avulla)
                Kurator pdf Helga Maureen Gylfadóttir (5.62 MB), Borgarsögusafn Reykjavíkur
                Pyydetty kommentti: Lena Palmqvist, Nordiska museet
                Keskustelu

17.00    Loppusanat: Seniorrådgiver Per Lundgren, Nordisk Ministerråd ( Kultur og Medier)
                Yleiskeskustelu

17.30    Seminaari päättyy

Tervetuloa keskustelemaan seminaarista Twitteriin @takonord jo ennen seminaaria ja seminaarin aikana!
Seminaarissa on Twitter-seinä, jonka kautta kommentit välittyvät saliin.
Hashtagit #takonord #norden2016

Seminaari on maksuton, mutta ilmoittautuminen on välttämätöntä.
Ilmoittautuminen oheisella webropol-lomakkeella viimeistään 25.1.2016.

Lisätietoja seminaarista antavat:
Teemu Ahola
TAKO:n puheenjohtaja
teemu.ahola@tyovaenmuseo.fi

Risto Hakomäki
TAKO:n sihteeri
risto.hakomaki@kansallismuseo.fi

Antti Metsänkylä
TAKO:n sihteeri
antti.metsankyla@kansallismuseo.fi

Laura Lukka
seminaarisihteeri

Kysymyksiä voi lähettää myös osoitteeseen:
tako@kansallismuseo.fi

Tervetuloa seminaariin!

TAKO-nätverket (Finland), nätverket Norsam, arbetarmuseet Werstas och Finlands nationalmuseum arrangerar

som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet och sektorprogrammet kultur,

i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet:Seminarium: Digitala samlingar – för ett öppnare Norden

i Finlands nationalmuseum den 9 – 10 februari 2016


Ett huvudområde i Nordiska ministerrådets strategi om kultursamarbete är Det Digitala Norden.
Då Finland år 2016 medverkar som ordförande i ministerrådet, inbjuder det finländska nätverk
för dokumentations- och samlingsarbete inom professionella museer TAKO finländska och skandinaviska
kollegor till ett två dagars seminarium i Finlands nationalmuseums auditorium i februari.

Seminariets innehåll är planerat av TAKO-nätverket i samarbete med det nordiska nätverket Norsam.

Under seminariet ordnas simultantolkning från och till isländskan, finskan och skandinaviskan.

Seminariets alla presentationer hålls på talarens eget modersmål.

pdf PROGRAM (131 KB)

Tisdag 9 februari

De underströkta rubrikerna är länkar till videoupptagningar, underströkta personnamn är länkar till powerpoint-presentationer.

Moderator Teemu Ahola (TAKO)

12.00     Seminariets öppning (videoupptagning)
                 TAKO-nätverkets ordförande, samlingschef Teemu Ahola, Arbetarmuseet Werstas
12.05     Norsams hälsningsord
                 Norsams ordförande, avdelningschef Lena Palmqvist, Nordiska museet
12.10     Museiverkets hälsningsord
                 Generaldirektör Juhani Kostet

12.15     Keynote (Norge): Eksperimentering med å slå sammen digital dokumentasjon og formidling. Erfaringer fra to prosjekter i Norge
                 Professor pdf Dagny Stuedahl (11.0 MB), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
                 Ett kommentarinlägg: Linda Ásdísardóttir, Byggðasafn, Árnesinga
                 Diskussion

13.15     Keynote (Danmark): Rockens Danmarkskort – når dokumentation, indsamling og formidling bliver én og samme sag
                 Museumsinspektør pdf Jacob Westergaard Madsen (3.72 MB), Danmarks Rockmuseum
                 Ett kommentarinlägg: Hanna-Kaisa Melaranta, Varkaus museer
                 Diskussion

14.15    Kaffepaus

15.20    Undervisnings- och kulturministeriets hälsningsord
                Överdirektör Riitta Kaivosoja

15.30    Keynote (Finland): Frågor till framtiden
                Museichef pdf Susanna Pettersson (675 KB), Konstmuseet Ateneum
                Ett kommentarinlägg: Thomas Walle, Norsk Folkemuseum
                Diskussion

16.30      Nordiska träffpunkter
                  Nätverkande kring olika teman över riksgränserna
Punkt 1 Samtidsdokumentation
                  Lykke Pedersen & Elina Kallio
Punkt 2 Konstmuseernas och -samlingarnas roll, personhistoria
                  Svein Gynnild & Hanna Kyläniemi
Punkt 3 Insamling och samlingshantering
                  Åsa Stenström & Johanna Jakomaa
Punkt 4 Minnesmaterial, förmidling
                  Lena Palmqvist & Reetta Karhunkorva
Punkt 5 Gallringspolitik
                  Linda Ásdísardóttir & Hanna-Kaisa Melaranta
Punkt 6 Nordiska/internationella projekt och finansiering
                  Thomas Walle & Pälvi Myllylä,
                  som sakkunnig seniorrådgiver Annu Webb, Kulturkontakt Nord, Helsingfors

18.00    Den första seminariedagen avslutas

19.00-21.00 Kvällsprogram på Nationalmuseet (centralhallen)

Onsdag 10 februari

Moderator Pälvi Myllylä (TAKO)

8.30    Morgonkaffe

              Synvinklar till samlingshanteringen i Finland

9.30     Arbetsfördelningen inom samlingshanteringen i Finland: struktur och nuvarande situation
               TAKOs ordförande, samlingschef pdf Teemu Ahola (90.0 KB), Arbetarmuseet Werstas

10.00    Samlingsöverlåtelser mellan museerna: Hemkomst från Tammerfors till Enare
                Amanuens pdf Anni Guttorm (2.07 MB), Samemuseet Siida

10.15    Gallringens goda praktik: Forum för överlåtelser
                Intendent pdf Elina Kallio (2.73 MB), Helsingfors stadsmuseum

10.45    Museer av olika typ i nätverkssamarbete, projektet Samlingarnas nyckelobjekt som exempel
                Museichef pdf Johanna Lehto-Vahtera (4.60 MB), Aboa Vetus & Ars Nova -museet

11.15    Lunch

12.15    Keynote (Finland): Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program
                Överdirektör pdf Riitta Kaivosoja (1.16 MB), undervisnings- och kulturministeriet
                Ett kommentarinlägg: Ann Siri Hegseth Garberg, Museene i Sør-Trøndelag
                Diskussion

13.15    Paneldiskussion: nätverkssamarbete mellan museerna inom den digitala världen
                 Ordförande: Forskningschef Minna Sarantola-Weiss, Helsingfors stadsmuseum
                 Panelmedlemmar, Lykke Pedersen, Nationalmuseet, København; Svein Gynnild, Samtidsnett, Lillehammer;
                 Åsa Stenström, Västerbottens museum, Umeå; Lilja Árnadóttir, þjóðminjasafn Íslands, Reykjavík;
                 Antti Metsänkylä, Nationalmuseet, Helsingfors

14.30    Kaffepaus

15.00    Keynote (Sverige): Digitala samlingar: Från digitaliserade objekt och metadata, till central resurs för museer i en föränderlig värld
                Digital navigatör pdf Kajsa Hartig (11.0 MB), Nordiska museet
                Ett kommentarinlägg: Johanna Jakomaa, Satakunda Museum
                Diskussion

16.00    Keynote (Island): Gallring med hjälp av den kulturhistoriska databasen Sarpur
                Forskare pdf Helga Maureen Gylfadóttir (5.62 MB), Reykjavíks bymuseum
                Ett kommentarinlägg: Lena Palmqvist, Nordiska museet, Stockholm
                Diskussion

17.00    Slutord: Seniorrådgiver Per Lundgren, Nordisk Ministerråd / Kultur og Medier
                Allmän diskussion

17.30    Seminariet avslutas

I Twitter kan du diskutera om seminariet redan nu och under seminariet, @takonord
På seminariet finns en Twitter-vägg, som visar kommentarer i auditoriet.
Hashtag #takonord #norden2016

Det kostar ingenting att delta i seminariet men anmälning är obligatoriskt.

Anmälningen sker med bifogad blankett senast den 25 januari 2016.

Närmare upplysningar om seminariet ges av

Teemu Ahola
TAKOs ordförande
teemu.ahola@tyovaenmuseo.fi

Risto Hakomäki
TAKOs sekreterare
risto.hakomaki@kansallismuseo.fi

Antti Metsänkylä
TAKOs sekreterare
antti.metsankyla@kansallismuseo.fi

Laura Lukka
Seminariesekretärare

Det är också möjligt att sända frågor till:
tako@kansallismuseo.fi

Välkommen!                      (päivitetty 18.5.2016 - uppdaterad 18 maj 2016)