AJANKOHTAISTA

 

taLLENNE TAKO-VERKOSTON KORONADOKUMENTOINTI-KESKUSTELUTILAISUUDESTA KATSELTAVISSATAKO-verkoston 15.4. järjestämä keskustelutilaisuus koronapandemiaan liittyvästä nykydokumentointityöstä keräsi lähes 70 aiheesta kiinnostunutta museoammattilaista etäyhteyden päähän. Keskustelussa käsiteltiin mm. dokumentointityön turvallisuutta ja tallennustyön eri metodeja. Verkosto kiittää osallistujia aktiivisuudesta! Tallenne tilaisuudesta on nyt nähtävissä Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=OO4gbfVeuO4


37 museota eri puolilta Suomea ilmoitti tilaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä poikkeusaikaan liittyvistä dokumentointisuunnitelmistaan ja -aiheistaan. Museot ovat tallentaneet mm. lapsiperheiden, koululaisten, lukiolaisten ja ikäihmisten korona-arkea sekä poikkeusajan työskentelyä päiväkodissa, lehden toimituksessa, museossa, lentokentällä, satamassa ja Uudenmaan rajalla. Tallennus on ollut monimetodista, ja siinä on hyödynnetty haastatteluja, video- ja valokuvausta, verkkokyselyitä, somea, verkkoaineistoja, ihmisten osallistamista päiväkirjojen kirjoittamiseen sekä esine- ja arkistoaineiston keruuta.


Tietoja museoiden hankkeista on koottu Google Drive -tiedostoon, jonne kaikkien museoiden toivotaan edelleen tallentavan tietoja omista koronadokumentoinneistaan:

https://drive.google.com/…/1QQGIhkjgonfLk0_zfvp-jJJGao…/view


Kun hankkeista on saatavissa tietoja keskitetysti, museoilla on entistä paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön ja dokumentointien koordinointiin. Taulukon täydentäminen onnistuu Google-tunnuksilla.


Jotta museoihin tallennettava aineisto olisi jatkossa mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä, kentällä pyritään laatimaan tarkka ohjeistus koronapandemiaan liittyvien aineistojen standardinmukaiseen luettelointiin. Jo nyt aineistojen luetteloinnissa suositellaan käytettäväksi YSO:n asiasanaa COVID-19, joka kerää yhteen museokentän tekemän ainutlaatuisen työn.


Lisätietoja: tako@kansallismuseo.fi


Päivitetty 24.4.2020