AJANKOHTAISTA

 


Korona-ajan dokumentointi jatkuu museoissa

 

 

Tietoja museoiden hankkeista on koottu Google Drive -tiedostoon, jonne jo lähes 50 museota on raportoinut koronadokumentoinneistaan. Museoiden toivotaan edelleen lisäävän ja päivittävän tietoja omista hankkeistaan koontitiedostoon.

Kun hankkeista on saatavissa tietoja keskitetysti, museoilla on entistä paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön ja dokumentointien koordinointiin. Taulukon täydentäminen onnistuu Google-tunnuksilla.

 

 

KAM-kuvailuryhmä on käsitellyt yhteisiä asiasanoja, joilla koronadokumentointeihin liittyviä aineistoja tulisi kuvailla. Ryhmä on antanut museoille seuraavat ohjeet:


- Käytetään YSOsta löytyvää asiasanaa COVID-19.

- Käytetään vapaata asiasanaa ”koronadokumentointi”. Asiasanaa on ehdotettu YSOon. Jos asiasana lisätään sinne, vapaa asiasana tulisi vaihtaa YSOn asiasanaan.

- Someviestinnässä käytetään tunnistetta #koronadokumentointi.Vuoden 2019 kartunnan tallennustyönjaon raportointi on käynnissäMuseoviraston kanssa solmimansa tallennustyönjakosopimuksen mukaisesti museot raportoivat TAKO:n valtakunnallisen tallennustyöjaon piirissä tehdyn tallennuksensa kerran vuodessa. Museoilta toivotaan vastauksia vuonna 2019 tehdystä tallennustyönjakoon liittyvästä tallennuksesta 30.9.2020 mennessä.


Tallennustyönjaon raportointisivu ohjeineen löytyy täältä.

Huom: Älä käytä Internet Explorer selainta.

Museoiden aiempina vuosina tuottama raportointiaineisto on visualisoitu TAKO:n verkkosivuille. Löydät visualisoinnin täältä


Visualisoinnin lisäksi tiedot koostetaan Excel-taulukoiksi kaikkien tutustuttavaksi tänne.Mikäli sinulla on kysyttävää raportointiin liittyen, voit olla yhteydessä:
tako@kansallismuseo.fi
taLLENNE TAKO-VERKOSTON KORONADOKUMENTOINTI-KESKUSTELUTILAISUUDESTA KATSELTAVISSATAKO-verkoston 15.4. järjestämä keskustelutilaisuus koronapandemiaan liittyvästä nykydokumentointityöstä keräsi lähes 70 aiheesta kiinnostunutta museoammattilaista etäyhteyden päähän. Keskustelussa käsiteltiin mm. dokumentointityön turvallisuutta ja tallennustyön eri metodeja. Verkosto kiittää osallistujia aktiivisuudesta! Tallenne tilaisuudesta on nyt nähtävissä Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=OO4gbfVeuO4


37 museota eri puolilta Suomea ilmoitti tilaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä poikkeusaikaan liittyvistä dokumentointisuunnitelmistaan ja -aiheistaan. Museot ovat tallentaneet mm. lapsiperheiden, koululaisten, lukiolaisten ja ikäihmisten korona-arkea sekä poikkeusajan työskentelyä päiväkodissa, lehden toimituksessa, museossa, lentokentällä, satamassa ja Uudenmaan rajalla. Tallennus on ollut monimetodista, ja siinä on hyödynnetty haastatteluja, video- ja valokuvausta, verkkokyselyitä, somea, verkkoaineistoja, ihmisten osallistamista päiväkirjojen kirjoittamiseen sekä esine- ja arkistoaineiston keruuta.


Tietoja museoiden hankkeista on koottu Google Drive -tiedostoon, jonne kaikkien museoiden toivotaan edelleen tallentavan tietoja omista koronadokumentoinneistaan:

https://drive.google.com/…/1QQGIhkjgonfLk0_zfvp-jJJGao…/view


Kun hankkeista on saatavissa tietoja keskitetysti, museoilla on entistä paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön ja dokumentointien koordinointiin. Taulukon täydentäminen onnistuu Google-tunnuksilla.


Jotta museoihin tallennettava aineisto olisi jatkossa mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä, kentällä pyritään laatimaan tarkka ohjeistus koronapandemiaan liittyvien aineistojen standardinmukaiseen luettelointiin. Jo nyt aineistojen luetteloinnissa suositellaan käytettäväksi YSO:n asiasanaa COVID-19, joka kerää yhteen museokentän tekemän ainutlaatuisen työn.


Lisätietoja: tako@kansallismuseo.fi


Päivitetty 22.6.2020