AJANKOHTAISTA

 


Tervetuloa TAKO-huoneen esittelytilaisuuteen 2.6.2021 klo 15


Lanseeraamme TAKO-huoneen ja esittelemme verkoston uuden, raikkaan ilmeen!

Tervetuloa kuulolle keskiviikkona 2.6. klo 15, kun viestintäkoordinaattorimme Outi Kivimäki esittelee TAKO-huoneen sisältöä ja mahdollisuuksia. Esittelytuokion jälkeen verkoston puheenjohtaja Johanna Jakomaa kertoo TAKOn ajankohtaiset kuulumiset. Tilaisuuden kesto on alle 1h.


Pääset mukaan esittelytuokioon tästä linkistä. Kopioi linkki selaimeen:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZiZmExNWYtNWQ5OS00MGQ3LTljYmEtZGMzMjJiNDE1Njdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c9ea5038-e2ec-46a5-bc82-e353d0a2b4f2%22%2c%22Oid%22%3a%224a5d4ffb-81dd-4bd0-b99a-d1aa04c036e9%22%7d


Uusi ilme ja verkkosivut työn alla


TAKO-verkosto panostaa viestinnän kehittämiseen. Parhaillaan työn alla on verkoston uusi visuaalinen ilme, jonka toteuttajaksi valittiin Hahmo Design. Samassa yhteydessä myös verkkosivuston ulkoasu sekä sisältö uudistetaan nykyaikaisemmaksi. Laadukkaalla viestinnällä halutaan tukea verkoston tavoitteita, kuten museokokoelmien näkyvyyttä ja alan ammattilaisten yhteistyötä.


Jatkossa verkkosivuilla tarjotaan selkeämmin tietoa verkostossa ja sen pooleissa toimiville museoille, kaikille museoiden kokoelmatyöstä ja nykydokumentoinnista kiinnostuneille sekä innostetaan uusia museoita mukaan TAKO-toimintaan.Lisätietoja:


Johanna Jakomaa, TAKO-verkoston puheenjohtaja
+358 44 701 1057
johanna.jakomaa at pori.fi


Outi Kivimäki, TAKO-verkoston viestintäkoordinaattori
outi.kivimaki at pori.fiTAKO-verkosto palkitsee nykydokumentoinnin hyväksi tehdystä työstä


Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO etsii jälleen vaikuttavia ja innostavia nykydokumentointitekoja.

Nykydokumentointiteko-tunnustuspalkinto julkistetaan Kansallismuseossa 13.-14.10.2021 pidettävässä TAKO-seminaarissa. Palkittavan teon tulee ajoittua aikavälille syyskuu 2019 - elokuu 2021. Hakuaikaa on elokuun 2021 loppuun asti.

Katso lisää täältä.vuoden 2021 toimintaa


Edelleen jatkuvien koronarajoitusten vuoksi TAKO-verkoston perinteistä kevätseminaaria ei järjestetä vuonna 2021. Seminaarin sijaan toiminta jatkuu etätilaisuuksina: Kevään aikana TAKO muun muassa julkaisee ja esittelee uudet verkkosivut ja TAKO-Teams-ympäristön sisäiseen viestintään. Loppukeväästä verkosto järjestää rahoituksen toteutuessa kansainvälisen, nykydokumentointiin korona-aikana keskittyvän webinaarin.


Kevään TAKO-tapahtumista tiedotetaan tarkemmin alkuvuonna. Myös tallennustyönjakosopimusten uusimiskierros käynnistyy vihdoin kevään aikana. Matkalaskukäytännöt jatkuvat vuonna 2021 ennallaan: http://tako.nba.fi/ajankohtaista/matkalaskuohje


Syksyn TAKO-seminaari järjestetään toivottavasti jälleen normaalina seminaarina, ja silloin jaetaan myös tavoiteltu Nykydokumentointiteko-tunnustuspalkinto.


Korona-ajan dokumentointi jatkuu museoissa

 

 

Tietoja museoiden hankkeista on koottu Google Drive -tiedostoon, jonne jo lähes 50 museota on raportoinut koronadokumentoinneistaan. Museoiden toivotaan edelleen lisäävän ja päivittävän tietoja omista hankkeistaan koontitiedostoon.

Kun hankkeista on saatavissa tietoja keskitetysti, museoilla on entistä paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön ja dokumentointien koordinointiin. Taulukon täydentäminen onnistuu Google-tunnuksilla.

 

 

KAM-kuvailuryhmä on käsitellyt yhteisiä asiasanoja, joilla koronadokumentointeihin liittyviä aineistoja tulisi kuvailla. Ryhmä on antanut museoille seuraavat ohjeet:


- Käytetään YSOsta löytyvää asiasanaa COVID-19.

- Käytetään vapaata asiasanaa ”koronadokumentointi”. Asiasanaa on ehdotettu YSOon. Jos asiasana lisätään sinne, vapaa asiasana tulisi vaihtaa YSOn asiasanaan.

- Someviestinnässä käytetään tunnistetta #koronadokumentointi.


Päivitetty 4.1.2021