Kokoelmakartta-palvelu


Kokoelmakartta on TAKO-verkoston ylläpitämä palvelu, jonka avulla museot jakavat tietoja omista osakokoelmistaan. Palvelu vastaa pitkään museoissa esillä olleeseen tarpeeseen esitellä esimerkiksi sellaisia kokoelmia, joita ei vielä voi selata verkossa Finna-palvelussa tai joita ei ole vielä luetteloitu tietokantoihin. Palvelu toimii myös yksittäisen museon työvälineenä oman kokoelman sisällön ja painopisteiden hahmottamisessa sekä esittelyssä.


Löydät Kokoelmakartan täältä: http://tako.nba.fi/kokoelmakartta


Museot vievät Kokoelmakarttaan itse tietoja omista kokoelmistaan, joten palvelun tietosisältö karttuu vähitellen. Kokoelmakartassa ei julkaista tietoja yksittäisistä esineitä, valokuvista tai muusta aineistosta, vaan suuremmista kokonaisuuksista ja osakokoelmista. Jos johonkin kokoelmaan kuuluvaa aineistoa on julkaistu Finnassa, kokoelman tiedoissa on linkki aineistoon. Tarkemmat ohjeet palvelun ja visualisointien käyttöön löytyvät Kokoelmakartan etusivulta Ohje-painikkeen takaa.


Kokoelmakarttaan syötetään tietoja lomakkeella, joka löytyy täältä: http://tako.nba.fi/kokoelmakartta/lomake


Tietojen syöttämisestä vastaavat museot itse. Lomakkeen täyttämiseen tarvitaan salasana, jonka voi pyytää osoitteesta tako@kansallismuseo.fi.


Ohje kokoelmatietojen tallentamiseen: pdf Kokoelmakartta_ohje (115 KB)


Kokoelmakartta-palvelun on toteuttanut Vividin Oy yhteistyössä TAKOn ja Museoviraston kanssa. Hanketta on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö. Palvelu on julkaistu helmikuussa 2020. Palvelun pohjana on käytetty aiemmin julkaistua TAKO-verkoston tallennustyönjaon visualisointityökalua.


Kysymykset palvelun toiminnasta ja tietojen täyttöön liittyvät kysymykset: tako@kansallismuseo.fi

Visualisointiin liittyvät tekniset kysymykset: roope@vividin.fi


Museoiden kokoelmia koskevat kysymykset: ota yhteyttä kokoelman omistavaan museoon
Päivitetty 25.3.2020