TAKO-matkalaskutusohje 2018


Poolikokouksiin osallistuvien  matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Majoituskuluja ja päivärahoja ei makseta, ei myöskään lounasruokailuja eikä kahvitarjoiluja. Oman auton käytöstä on laskutettava julkisen kulkuneuvon taksan mukaan.


Laskujen maksaja on vuonna 2018 Tekniikan museo.

- poolikokouksiin maksetaan TAKO-verkoston tuella kaksi matkaa / museo / pooli / vuosi
- tämä tarkoittaa sitä, että esim. jos museo on mukana kahdessa poolissa niin TAKO maksaa vuodessa neljä matkaa, kolmessa kuusi matkaa jne.     - tämän lisäksi kustannetaan 4.poolin ohjausryhmän matkoja kaksi / vuosi
- 4.poolin työryhmien kokouksiin maksetaan myös kaksi matkaa/ museo / alatyöryhmä / vuosi
- TAKO-seminaareihin osallistumiseen ei myönnetä matkustustukea
- jos poolikokous pidetään seminaarin yhteydessä matkustustuki voidaan siinä tapauksessa myöntää
- osallistujat laskuttavat matkat kaksi kertaa vuodessa (ennen kesäkuuta tehdyt matkat laskutetaan 1.-15.6. ja loppuvuoden matkat 1.-15.12.) Tekniikan museolta
- matkalaskun viitetiedoissa tulee näkyä seuraavat tiedot: Poolin numero ja kokouksen päivämäärä sekä kokouksen numero esim. 1/2018

- matkalaskuun on merkittävä eräpäivä

Verkkolaskutuksen tekniset tiedot:

Verkkolaskutuksen osoitteena on OVT-tunnus:
Tekniikan museon säätiö – Stiftelsen för tekniska museet
003702521651
Operaattori:
Itella Information Oy

Operaattorin Itella information Oy välittäjätunnus on: 003710948874

Paperiset laskut pyydetään toimittamaan Laskunettiin suoraan.


Tekniikan museon säätiö – Stiftelsen för tekniska museet
PL 35444
00063 LASKUNET

Y-tunnus: 0252165-1


Päivitetty 26.1.2018