valtakunnallinen Tallennustyönjako


TAKO-työskentelyn keskeinen tavoite on valtakunnallinen tallennustyönjako, joka auttaa museoita suuntaamaan kartuntaansa ja keskittämään resursseja ydintehtäväänsä.  Tallennustyönjakoon voi osallistua, vaikka ei osallistu nykydokumentointihankkeisiin tai poolityöskentelyyn. Poolijäsenyys on kuitenkin suotava keskustelun ja tiedonkulun vuoksi. Tällä hetkellä valtakunnallisessa tallennustyönjaossa on mukana 114 ammatillisesti hoidettua suomalaista museota. Tallennustyönjakosopimuksen Museoviraston kanssa on tähän mennessä kirjoittanut yhteensä 93 museota.

Tallennustyönjakomalli jakaantuu seitsemään aihealueeseen. Jokainen aihealue koostuu yksittäisten museoiden itselleen valitsemista tallennustehtävistä. Tallennustyönjakomalli on esitelty tällä verkkosivustolla aihealuelähtöisesti, museolähtöisesti sekä käsitekartoin. Lisäksi sivustolta löytyy Mustat aukot -listaus, joka sisältää potentiaalisia tallennusteemoja, jotka eivät vielä ole tallennustyönjaon piirissä. Muutoslokista löytyvät voimassa olevaan tallennustyönjakomalliin liittyneet päivitykset. Viimeisin päivitys on tehty helmikuussa 2016. Seuraava päivitys tehdään vuoden 2017 alussa.

Laajempi valtakunnallisen tallennustyönjakomallin taustoitus ja sen periaatteiden esittely löytyy oheisesta linkistä pdf-muodossa pdf Tallennustyönjaon taustaa (92.5 KB).

AURA-olut
Gevalia-purkki