Laiva tervahöyry


Mikä on TAKO?


TAKO on ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto. Se kehittää ja ylläpitää museoiden valtakunnallista tallennustyönjakoa, koordinoi nykydokumentointihankkeita sekä toimii museoiden kokoelmatyön ammatillisena keskustelufoorumina. TAKO:n toiminta perustuu seitsemään temaattiseen työryhmään eli pooliin, joissa toteutetaan nykydokumentointihankkeita ja kehitetään eri tavoin museoiden kokoelmayhteistyötä.

TAKO-verkosto järjestää vuosittain kaksi valtakunnallista seminaaria, joissa käsitellään kokoelmatyön ajankohtaisia teemoja. Kevättalvella ja syksyllä Suomen kansallismuseossa järjestettävät seminaarit ovat ilmaisia ja kaikille avoimia.

TAKO on museokentän yhteistä toimintaa, jota koordinoi 10-henkinen ohjausryhmä.

TAKO-verkoston toiminta-ajatus:
  • Ammatillisten museoiden tallennus-ja kokoelmaverkosto TAKO kehittää ja ylläpitää valtakunnallista tallennustyönjakoa.
  • Verkostossa mukana olevien museoiden yhteisesti tunnistetut ja jaetut tallennusvastuut mahdollistavat kokoelmien monipuolisen käytön ja liikkuvuuden sekä saavutettavuuden ja kokoelmien merkitysten avaamisen.
  • Verkoston suunnitelmallinen kehittämistyö tukee museokokoelmien käyttöä yhteisöllisesti yhteiskunnan voimavarana.
  • TAKO-verkosto kehittää museoiden kokoelmatuntemusta ja tukee niiden roolia kulttuuriperinnön tuntijana ja välittäjänä. Verkosto edistää monipuolista kokoelmayhteistyötä ja osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun.
  • TAKO-verkosto tarjoaa foorumin kokoelmatyön uusille avauksille, yhteistyölle ja asiantuntijuuden jakamiselle.


TAKO-toimintaan osallistuvat museot jakavat aineistoja, keskustelevat ja työskentelevät eduuni-alustalla. Sen käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksia, jotka TAKO-museoiden työntekijät voivat tilata osoitteesta: eduuni@nba.fi

TAKO:n ohjausryhmän tavoittaa osoitteesta tako@kansallismuseo.fi.


pdf TAKO strategia 2018-2021 (622 KB)


Matkalaskut vuonna 2020

Päivitetty 6.2.2020