Laiva tervahöyry


Mikä on TAKO?


TAKO on ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto. Se sai alkunsa Suomen kansallismuseossa 23.1.2009 pidetyssä maakuntamuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden kokouksessa. TAKO toimi projektina opetus- ja kulttuuriministeriön tuella 2009 - 2012 ja on vuoden 2013 alusta alkaen ollut osa Museoviraston ja Suomen kansallismuseon toimintaa.

TAKO:lla on kaksi päätavoitetta: museoiden välinen tallennustyönjako ja nykydokumentoinnin koordinointi. Kulttuurihistoriallisilla museoilla on ollut pitkään tarve kehittää kokoelmanhallintaa ja sen työnjakoa sekä koordinoida nykydokumentointia.

Ehdotus tallennustyönjaoksi julkistettiin tammikuussa 2013.(Ks. Tallennustyönjako). Tallennustyönjakoselvitys valmisteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen museoliiton kautta myöntämän avustuksen turvin syksyllä 2012 ja siinä on mukana 114 museota.  Tallennustyönjaon toteutus alkoi vuoden 2014 alkupuolella. Käytännössä tallennustyönjako tarkoittaa, että siihen osallistuvat museot voivat kartuttaa kokoelmiaan harkitusti ja jakaa tallennusvastuuta keskenään. Kaikkien ei tarvitse tallentaa kaikkea.

TAKO:ssa on seitsemän temaattista yhteistyöryhmää eli poolia. (Ks. Poolit) Kukin museo osallistuu 1-3 poolin työhön. Niissä määritellään yhteiset tavoitteet ja jaetaan kunkin poolin erikoisalan osaamista. Poolit tekevät nykydokumentointia joko yhteisinä hankkeina tai kunkin museon erillisiä hankkeita koordinoiden. Ne voivat myös pohtia erilaisia kokoelmatyön ongelmia, esimerkiksi tallennustyönjakoon, kokoelmahallintaan ja kokoelmien liikkuvuuteen liittyviä kysymyksiä. Poolityöskentely on havaittu erinomaiseksi verkostoitumisen muodoksi myös siksi, että siinä museoiden henkilöstö tutustuu muiden museoiden olosuhteisiin ja työskentelytapoihin.

TAKO-toiminta on alkanut kulttuurihistoriallisten museoiden verkostona, mutta on laajentumassa myös sen kentän ulkopuolelle. TAKO:n kautta on mahdollista selkiyttää erityisten taidemuseoiden ja kulttuurihistoriallisten museoiden toiminnan rajapintoja ja lisätä niiden välistä yhteistyötä. Pooliin 6 on jo liittynyt useita taidemuseoita.

TAKO järjestää vuosittain kaksi kaikille yhteistyöhön osallistuville tarkoitettua seminaaria, joissa arvioidaan toimintaa ja pohditaan tulevan työskentelyn suuntaviivoja ja tavoitteita.

TAKO-toimintaan osallistuvat museot jakavat aineistoja, keskustelevat ja työskentelevät eduuni-alustalla. Sen käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksia, jotka TAKO-museoiden työntekijät voivat tilata osoitteesta: eduuni@nba.fi

Lisätietoja mm. ryhmän jäseneksi liittämisestä sihteereiltä Risto Hakomäki ja Marianne Koski.


TAKO:lla on  käytössä yhteinen sähköpostiosoite tako@kansallismuseo.fi , johon voit olla yhteydessä kaikissa TAKO-asioissa.


 

pdf TAKO strategia 2018-2021 (622 KB)


Matkalaskut vuonna 2019

Päivitetty 27.9. 2018