TAKO-syysseminaari 20.10.2014


Nykydokumentoinnin nykytila ja tulevaisuus                       

TAKO-seminaari maanantaina 20.10.2014

Suomen kansallismuseon auditoriossa, Mannerheimintie 34, Helsinki


Ohjelma

9.30     Suomen museoliiton nykydokumentoinnin monimuotokoulutus -kurssitapaaminen (sisäänkäynti museon pihaovesta)
11.30 alkaen sisäänkäynti Mannerheimintien puoleisesta sivuovesta
12.00    Seminaarin avaus
TAKOn puheenjohtaja Teemu Ahola
12.05    Tulkintaa tulkinnasta. Nykydokumentointimateriaalin käyttö tutkimuksessa
FM Anne Ala-Pöllänen, Helsingin yliopisto
12.50    Tietoisku: Nykydokumentointiaineiston luettelointi
Luettelointikoordinaattori Leena Furu, Museo 2015 -hanke   
13.00    Keskustelua
13.15    Yleisön osallistaminen aineiston keruuseen sosiaalisen median kautta
    - 3. poolin Suomi syö ja juo -hankkeen kokemusten valossa
Amanuenssi Johanna Jakomaa, Satakunnan museo
13.45    Keskustelua
14.00    Kahvitauko
Tauon aikana kahviotilassa esittelypöytiä, joissa osallistujat voivat kierrellä:
poolit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekä Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke
15.00    Nykydokumentointi taidemuseon hankkeena   
- 6. poolin Luovan työn dokumentointi -hankkeen kokemusten valossa
Museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera, Aboa Vetus & Ars Nova -museo
15.30    Keskustelua
15.45    Museoiden nykydokumentointihankkeet: viesti tulevaisuuteen, paneelikeskustelu, puheenjohtajana Hanna Kyläniemi, Lapin maakuntamuseo, panelisteina Anne Ala-Pöllänen, Helsingin yliopisto; Susanna Haavisto, Suomi syö ja juo -hanke; Johanna Lehto-Vahtera, Aboa Vetus & Ars Nova; Harri Nyman, Karvanopat ja Kaukametsä -hanke; Kirsi Ojala, Tekniikan museo; Leena Räty, Etelä-Karjalan taidemuseo
17.30    Seminaari päättyy    

TAKO-seminaari 20.-21.1.2014 Suomen kansallismuseossa


pdf Raportti tammiseminaarista 2014 (1.40 MB)

pdf Tammiseminaari 2014 ohjelma (113 KB)


TAKO museopäivillä Savonlinnassa


TAKOn esittelypöydässä museopäivillä Savonlinnassa 21.-22.5. osallistujat saivat tutustua tallennustyönjaon periaatteisiin ja keskustella paikalla olevien TAKOn toimihenkilöiden kanssa kaikista TAKO-toimintaan liittyvistä asioista. Jaossa oli TAKO-esitteen uusi, vasta painosta saatu versio.


TAKO Savonlinna JPEG pieni

TAKO-pöydän takana Antti Metsänkylä, Risto Hakomäki ja Johanna Lehto-Vahtera.

Kuva: Liisa Tuomikoski, Museovirasto.
  

Muutoksia ohjausryhmän kokoonpanossa


TAKO-seminaarissa 21.1.2014 vahvistettiin ohjausryhmän uusi kokoonpano vuosiksi 2014-15. Kuten ennenkin ohjausryhmä koostuu puheenjohtajasta, poolien puheenjohtajista, joita on seitsemän ja joista yksi toimii myös ohjausryhmän varapuheenjohtajana sekä kahdesta sihteeristä. Lisäksi Museoviraston kehittämisjohtaja osallistuu tarvittaessa asiantuntijana kokoukseen.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin kokoelmapäällikkö Teemu Ahola Työväenmuseo Werstaalta. Uudet jäsenet ovat näyttelyamanuenssi Reetta Karhunkorva Suomen metsämuseo Lustosta (pooli 1), intendentti Elina Kallio Helsingin kaupunginmuseosta (pooli 2) ja amanuenssi Johanna Jakomaa Satakunnan Museosta (pooli 3). Museoviraston kehittämisjohtajana toimii 1.2.2014 lukien Carina Jaatinen.


Koko ohjausryhmä, katso Ajankohtaista > Ohjausryhmä

Museoiden tallennustyönjako


Eräs TAKOn keskeisistä tehtävistä on museoiden tallennustyönjaon kehittäminen ja sen kautta tallennuksen koordinoinnin luominen ja ylläpitäminen. Museoilta on koottu poolien kautta ehdotuksia aihepiireistä, joita ne haluavat ottaa vastuulleen, ja ehdotuksia on jo kierrätetty museoilla lausunnoilla. Jos TAKOn käytössä olevat resurssit sen sallivat, vuoden 2012 aikana palkataan konsultti suunnittelemaan tallennustyönjaon yksityiskohtia ja neuvottelemaan niistä TAKO-museoiden kanssa. TAKO on palkannut Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella selvitysmiehen laatimaan mallia tallennustyönjaoksi.


Teemu Aholan laatima selvitys julkistettiin TAKO-seminaarissa Kansallismuseossa tiistaina 29. tammikuuta 2013.

TAKO-päivä 28.10.2013 Suomen kansallismuseossa


Aamukahvia tarjotaan Café Kansallismuseossa klo 8.45 alkaen.

Erikoismuseoaamupäivä klo 9.00-11.00
Moderaattorina Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö, Helsingin kaupunginmuseo

9.00 Avaus ja johdanto, Minna Sarantola-Weiss
9.05 Tallennustyönjako ja erikoismuseot, kokoelmapäällikkö Teemu Ahola, Työväenmuseo Werstas
Erikoismuseonäkökulma:
9.30 Jukka Savolainen, museonjohtaja, Designmuseo
9.45 Kaisa Laitinen, osastonjohtaja, Suomen urheilumuseo
10.00 Lyhyitä puheenvuoroja
Kokoelma-amanuenssi Maria Faarinen, Suomen valokuvataiteen museo
Kokoelmapäällikkö Kirsi Ojala, Tekniikan museo
Intendentti Matias Laitinen, Suomen ilmailumuseo
Kokoelmapäällikkö Juha Hirvilammi, Suomen maatalousmuseo Sarka
Amanuenssi Seija Hahl, Suomen käsityön museo
10.30 Museoviraston näkökulma, Pirjo Hamari, Kehittämisjohtaja
10.40 Keskustelu

11.00 Lounas (omakustanteinen, Café Kansallismuseo)

Seminaari klo 12.00-15.30
Moderaattorina Teemu Ahola

12.00 Seminaarin avaus, Helena Edgren, ylijohtaja, Suomen kansallismuseo
12.05 Tallennustyönjaon vaiheet, Teemu Ahola
12.35 Työkalun suunnittelu, Miikka Haimila, yli-intendentti, Museovirasto
13.00 Keskustelu tallennustyönjaosta
13.15 Kahvitauko, joka jatkuu suoraan erikoiskysymysten pohdintana:
Neljä pöytää tallennustyönjaon erikoiskysymyksistä, fasilitaattoreina TAKO-ohjausryhmän jäseniä:
pöytä 1 mustat aukot
pöytä 2 rajapinnat
pöytä 3 koulutuskysymykset
pöytä 4 mihin TAKO:ssa seuraavaksi tähdätään
Toivotaan että kaikki osallistujat käyvät kaikissa pöydissä
14.00 Tietoiskuja
14.00 SAKU-hanke, Maija Ekosaari, projektipäällikkö
14.15 Kuvia, tunnelmia ja päiväkirjamerkintöjä - tutkijan kokemukset osana nykydokumentointia,
Anna-Reetta Rikala, amanuenssi, Suomen kansallismuseo
14.30 Esinetutkimusverkosto Artefacta, verkkopalvelun päätoimittaja Alex Snellmann
14.40 Loppukeskustelu
15.30 Seminaari päättyy

TAKO:n tammiseminaari 28.-29.1.2013

Suomen kansallismuseon auditorio

pdf Tammiseminaari 2013 ohjelma (178 KB)

Seminaarin aineistot ovat eDuunissa

Tammikuinen TAKO-seminaari järjestettiin nyt viidennen kerran, tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaksipäiväisenä. Noin 120 kuulijaa seurasi TAKO:n ajankohtaisten asioiden esittelyä. Maanantai oli poolien raportointipäivä, tiistaina syvennyttiin tallennustyönjaon kysymyksiin.

Seminaarin avasi kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hän kertoi seuranneensa tyytyväisenä TAKO-työskentelyä alusta alkaen ja piti sitä merkittävänä toimintamuotona suomalaisessa museokentässä. Museonjohtaja Johanna Lehto-Vahteran moderoiman päivän aikana kuultiin kaikkien seitsemän poolin raportit tähänastisesta työstään ja lähitulevaisuuden suunnitelmistaan. Lisäksi saatiin katsaus Ruotsin tilanteeseen Samdokin lakkauttamisen jälkeen.

Tiistaipäivän kohokohta oli Teemu Aholan laatiman, Suomen museoliiton ja TAKO:n tilaaman tallennustyönjakoselvityksen julkistaminen. Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä käsitteli julkistamispuheenvuorossaan sitä toimintaympäristöä, jossa uutta työnjakomallia tullaan soveltamaan. Hän totesi, että päällekkäinen tallentaminen ei ole nyt loppunut eikä lopu, mutta meillä on hyvä alku työnjaon kehittämiseksi. Selvityksen laatija esitteli jaon periaatteita ja käytäntöjä sekä hahmotteli suuntaviivoja sen kehittämiseksi työn edetessä. Päivän moderaattorina toiminut TAKO:n puheenjohtaja Minna Sarantola-Weiss esitteli TAKO:ssa työstettyä ehdotusta tallennustyönjakosopimukseksi.

Tallennustyönjakoa käsiteltiin myös Teemu Aholan johtamassa paneelikeskustelussa, jossa panelisteina olivat Päivi Salonen OKM:stä, Kimmo Levä Suomen museoliitosta, Juhani Kostet Museovirastosta, Minna Sarantola-Weiss Helsingin kaupunginmuseosta, Johanna Jakomaa Satakunnan museosta, Elina Heikka Suomen valokuvataiteen museosta ja Hanna-Kaisa Melaranta Varkauden museosta. Yleisökin osallistui aktiivisesti paneelin keskusteluun samoin kuin muuhunkin keskusteluun päivien aikana.

Seminaarin päätteeksi TAKO:n puheenjohtaja esitteli yhdessä Museoviraston kehittämisjohtaja Pirjo Hamarin kanssa TAKO:n tulevan toiminnan suunnittelua sekä sen organisaatiota tästä vuodesta alkaen Museovirastossa.


TAKO:n tallennustyönjakopäivä  kansallismuseossa 19.11.2012


Noin 130 ihmistä vietti maanantai-iltapäivän Kansallismuseon auditoriossa 19. marraskuuta kuuntelemassa ja keskustelemassa suunnitteilla olevasta kulttuurihistoriallisten museoiden tallennustyönjaosta. Selvitysmies Teemu Aholan laatima työnjakomallin ensimmäinen versio julkaistiin näillä verkkosivuilla keskustelun pohjaksi viikkoa aikaisemmin. Hän oli aloittanut työnsä tutustumalla kaikkiin saatavilla oleviin kokoelmapoliittisiin ohjelmiin. Sen jälkeen hän soitti 119 ammatillisesti hoidettuun kulttuurihistorialliseen museoon ja haastatteli museonjohtajaa tai tämän nimeämää henkilöä. Keskustelujen perusteella selvitysmies määritteli yhdessä museon edustajien kanssa museoiden tallennustehtävät. Soittokierroksella kertyneestä aineistosta on koottu työnjakomallin raakaversio. Seminaarissa jakauduttiin kahdeksaan työryhmään, jotka pohtivat työnjaon kysymyksiä eri puolilta. Lopuksi työryhmät esittelivät pohdintojaan, ja esiin tuli todella runsaasti erilaisia, aivan uusiakin, näkökohtia. Museoille on annettu aikaa 30.11. asti esittää kommenttejaan työnjaon tiimoilta. Seminaarin aineisto ja museoiden kommentit ovat selvitysmiehen käytössä, kun hän joulukuun kuluessa viimeistelee esitystään.

Seminaari maanantaina 23. tammikuuta 2012

Paikka: Suomen kansallismuseo

12.00 Avaussanat
Pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto
12.05 TAKO - missä mennään nyt: toimintakertomus ja päivitetty hankesuunnitelma
Puheenjohtaja Minna Sarantola-Weiss, TAKO-ohjausryhmä
12.20 Yhdessä erikseen: Suomi-kokoelma museoalan mahdollisuutena
Pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto
12.35 Erikoismuseoiden tallennusvastuu
Selvitysmies Kalle Kallio, Valtakunnallisten erikoismuseoiden selvityshanke
12.50 Keskustelua
13.10 TAKO-aineiston luettelointi Museo 2015 -hankkeen näkökulmasta
Luettelointikoordinaattori Leena Furu, Museo 2015 -hanke
13.25 Hankenumero-tietoisku
Vs. museonjohtaja Teemu Ahola, Työväenmuseo Werstas
13.35 Keskustelua

13.45 Kahvitauko

14.15 Toimiva tallennustyönjako: TAKO:n kokoaman aineiston pohjalta laaditun luonnoksen esittely
Minna Sarantola-Weiss
14.45 Ryhmätyöskentelyä: ryhmät visioivat toimivaa työnjakoa
16.00 Ryhmätöiden purku: niiden pohjalta kootut ongelmat - miten ratkomme niitä, mitä on vielä auki

18.00 Seminaari päättyy

TAKO:n ensimmäinen pooliraporttipäivä Suomen kansallismuseon auditoriossa 7.11.2011


Päivään oli ilmoittautunut 98 osallistujaa. Museoviraston pääjohtajan Juhani Kostetin tervehdyksessä käsiteltiin museoalan aktuellia budjettikriisiä, mutta todettiin TAKO:n olevan juuri sen kaltaista toimintaa jota museoalalla nyt tarvitaan. Pääjohtajan mielestä "TAKO elää ja voi hyvin".

Kaikki seitsemän poolia esittelivät meneillään olevia hankkeitaan. Esitykset ja niiden kirvoittamat kommentit osoittivat, että pooleissa on otettu käyttöön hyvin erilaisia tapoja yhteisten hankkeiden toteuttamiseen. Pooleilla 3 ja 7 on museoidensa kokoamista aineistosta valmistettavan verkkonäyttelyn suunnittelu pitkällä. Yleisölle esiteltiin informatiivisia ja tyylikkäästi toteutettuja sivuja, jotka myös herättivät keskustelua. Kaikki poolit olivat vieneet läpi mielenkiintoisia hankkeita, ja esitykset antoivat yleisölle selvästi paljon ajattelemisen aihetta.

Hankeraporttien jälkeen jakauduttiin seitsemään työryhmään pohtimaan TAKO-työskentelyn problematiikkaa annettujen kysymysten pohjalta. Ryhmät oli koottu siten, että niissä oli jäseniä eri pooleista ja erityyppisistä museoista, ja se osoittautui ajatustenvaihdon kannalta hyväksi ratkaisuksi. Ryhmätöiden jälkeen kokoonnuttiin takaisin auditorioon kuuntelemaan yhteenvetoja ryhmien keskusteluista. Selvisi, että TAKO-työskentelyä sinänsä pidetään erittäin hyvänä ja tarpeellisena toimintamuotona, joka tehostaa museoiden yhteistyötä ja tutustuttaa niiden työntekijöitä entistä paremmin toisiinsa ja toistensa työolosuhteisiin, mutta samalla sen tulevasta kehityksestä oli paljonkin erilaisia ajatuksia. TAKO:n ohjausryhmän näkökulmasta päivä tarjosi runsaasti aineistoa toiminnan edelleen kehittämiseen.

Järjestyksessä kolmas TAKO:n tammikuun seminaari pidettiin Suomen kansallismuseon auditoriossa maanantaina 24.1.2011.


Osanottajat toivotti tervetulleiksi ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Sarantola-Weiss. Sen jälkeen Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet avasi seminaarin. Ensimmäisessä osiossa luotiin silmäys Skandinaviaan: intendentti Eva Fägerborg Nordiska museetista Tukholmasta ja sihteeristön päällikkö Svein Gynnild Maihaugen-museosta Lillehammerista esittelivät nykydokumentoinnin koordinointia Ruotsissa ja Norjassa.

Varsinaisen käytännön työskentelyn ytimeen pureuduttiin kahvitauon jälkeen, kun TAKO:n kaikki seitsemän poolia esittelivät käynnistämiään dokumentointihankkeita museonjohtaja Kimmo Levän johtamassa istunnossa. Katsaus osoitti, että poolien toiminnan käynnistymisen myötä maassa on tällä hetkellä meneillään melkoinen määrä museoiden keskenään yhteistyössä toteuttamia hankkeita, joiden aihepiirien valikoima on erittäin monipuolinen.

Päivän loppupuoli omistettiin keskustelulle Suomi-kokoelmasta, TAKO:ssa ideoidusta museoiden yhteisestä kokoelmasta, joka kertoo tämän päivän Suomesta. Vs. museonjohtaja Teemu Ahola esitteli ajatuksiaan Suomi-kokoelman luetteloinista, puheenjohtaja Minna Sarantola-Weiss kertoi Suomi-kokoelman ideasta ja periaatteista ja sen jälkeen jakauduttiin ryhmiin keskustelemaan kokoelman problematiikasta. Ryhmien esitellessä pohdintojensa tuloksia syntyi varsin vilkas ja kriittinenkin keskustelu, jonka antia ohjausryhmä tulee käyttämään työstäessään asiaa eteenpäin.

Päivä päättyi uuden TAKO-ohjausryhmän valintaan toimikaudeksi 2011-2012.

TAKO:n tammikuun seminaari pidettiin Suomen kansallismuseon auditoriossa maanantaina 24.1.2011.


Osanottajat toivotti tervetulleiksi ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Sarantola-Weiss. Sen jälkeen Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet avasi seminaarin. Ensimmäisessä osiossa luotiin silmäys Skandinaviaan: intendentti Eva Fägerborg Nordiska museetista Tukholmasta ja sihteeristön päällikkö Svein Gynnild Maihaugen-museosta Lillehammerista esittelivät nykydokumentoinnin koordinointia Ruotsissa ja Norjassa.

Varsinaisen käytännön työskentelyn ytimeen pureuduttiin kahvitauon jälkeen, kun TAKO:n kaikki seitsemän poolia esittelivät käynnistämiään dokumentointihankkeita museonjohtaja Kimmo Levän johtamassa istunnossa. Katsaus osoitti, että poolien toiminnan käynnistymisen myötä maassa on tällä hetkellä meneillään melkoinen määrä museoiden keskenään yhteistyössä toteuttamia hankkeita, joiden aihepiirien valikoima on erittäin monipuolinen. Päivän loppupuoli omistettiin keskustelulle Suomi-kokoelmasta, TAKO:ssa ideoidusta museoiden yhteisestä kokoelmasta, joka kertoo tämän päivän Suomesta. Vs. museonjohtaja Teemu Ahola esitteli ajatuksiaan Suomi-kokoelman luetteloinista, puheenjohtaja Minna Sarantola-Weiss kertoi Suomi-kokoelman ideasta ja periaatteista ja sen jälkeen jakauduttiin ryhmiin keskustelemaan kokoelman problematiikasta. Ryhmien esitellessä pohdintojensa tuloksia syntyi varsin vilkas ja kriittinenkin keskustelu, jonka antia ohjausryhmä tulee käyttämään työstäessään asiaa eteenpäin.

Päivä päättyi uuden TAKO-ohjausryhmän valintaan toimikaudeksi 2011-2012.

Risto Hakomäki, Juhani Kostet, Antti Metsänkylä, Eva Fägerborg ja Minna Sarantola-Weiss Kuva: Liisa Tuomikoski (2011)       TAKO-seminaarin yleisöä. Kuva: Liisa Tuomikoski (2011)
Ennen seminaarin alkua, vasemmalta Risto Hakomäki, 
Juhani Kostet, Antti Metsänkylä, Eva Fägerborg,
Minna Sarantola-Weiss. Kuvat: Liisa Tuomikoski

Sihteeristön päällikkö Svein Gynnild Maihaugen-museosta. Kuva: Liisa Tuomikoski (2011)

Svein Gynnild esitelmöi.Nykydokumentoinnin koulutuspäivä museoammattilaisille 1.11.2010Koulutuspäivä järjestettiin Kansallismuseon auditoriossa ja se oli yleisömenestys: läsnä oli 172 henkilöä. Päivän avasi TAKO:n puheenjohtaja Minna Sarantola-Weiss. Pääpuhujina olivat tutkija Antti Metsänkylä Suomen kansallismuseosta, amanuenssi Anne Ala-Pöllänen Helsingin yliopistosta ja vs. museonjohtaja Teemu Ahola Työväenmuseo Werstaalta. Museoiden toteuttamia hankkeita esittelivät tutkija Sanna Kupila Turun museokeskuksesta, museoamanuenssi Riitta Kela Tampereen museoista ja intendentti Arja Hartikainen Saamelaismuseo Siidasta.

pdf Tammiseminaari 2010 (85.0 KB)kokoelmayhteistyö -seminaari

Kansallismuseossa 23.1.2009


pdf Museoiden kokoelmayhteistyö seminaari (94.9 KB)

pdf Muistio seminaarista (109 KB)

päivitetty 23.1.2017Koulutuspäivän osallistujia Kansallismuseon auditoriossa. Kuva: Risto Hakomäki (2010)

Kuva: Risto HakomäkiTammikuun 2013 seminaarissa paikalla oli lähes kaikki museoalan merkittävät toimijat. Kuvat: Risto Hakomäki, Kansallismuseo ellei toisin mainita..Illalla tutustuttiin Kansallismuseon uusiin maanalaisiin tiloihin.


Paneelikeskustelu tallennustyönjaosta oli kiinnostava.IMG 4403
Seminaariyleisö kuuntelee tarkasti selvitysmiehen esitystä 19.11.2012.

IMG 4404
Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä kommentoi tallennustyönjakoa. Taustalla selvitysmies Ahola ja ohjausryhmän puheenjohtaja Sarantola-Weiss.

IMG 4405
Museoväellä riitti keskustelemista kahvitauolla.
IMG 4212

Valtakunnallinen erikoismuseoselvitysmies Kalle Kallio.
Kaisa Laitinen

         Kaisa Laitinen esittelee raporttia marraskuussa 2011.