Pooli 7: Trendit, vaikuttajat ja käännekohdatPooliin osallistuvat museot:

Ainola, Aino ja Jean Sibeliuksen koti
Ett Hem/Stiftelsen för Åbo Akademi
Gallen-Kallelan museo
Harjavallan museot
Hiihtomuseo/Lahden museot
Järvenpään taidemuseo
Kansallismuseo
Kuopion museot
Lauri Viita-museo
Lönnströmin taidemuseo
Museo- ja tiedekeskus Luuppi
Nurmijärven museot
Porvoon museo
Siida
Tampereen museot
UrheilumuseoPooli 7 tallentaa trendejä, vaikuttajia ja käännekohtia, jotka voivat olla sekä konkreettisia että abstrakteja. Alun perin pooli 7 ajateltiin ”nopean toiminnan yksiköksi”, jolla on mahdollisuus reagoida nopeastikin yhteiskunnassa tapahtuviin yllättäviin muutoksiin. Tällä hetkellä poolissa on mukana hyvin monenlaisia museoita: kulttuurihistoriallisia museoita, erikoismuseoita, taidemuseoita ja henkilöhistoriallisia museoita. Näin pooli tarjoaa mahdollisuuden keskustella samantapaisten kokoelmien ja aihepiirien aihepiirien parissa työskentelevien museoammattilaisten kesken tuoden uusia näkökulmia kokoelmatyöhön. Poolin intresseissä ovat myös erilaiset nykydokumentointihankkeet.
 
2010–2011 Pooli 7 toteutti nykydokumentointihankkeen Nuorisokulttuuri nyt. Hankkeessa tallennettiin nuorisokulttuurin ilmiöitä, ja kukin museo rajasi dokumentointikohteensa trendinomaiseen nuorisokulttuurin osa-alueeseen. Dokumentointi toteutettiin jokaisessa museossa itsenäisesti yhteistyössä nuorten kanssa. Tallennusaiheita olivat nuorisomuoti (Suomen kansallismuseo), tamperelainen goottikulttuuri (Tampereen museot), saamelainen nuorisokulttuuri (saamelaismuseo Siida), kuopiolainen skeittikulttuuri, (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo), nuorten lumilautailukulttuuri (Hiihtomuseo) ja nuorison liikuntaharrastukset kaupunkiympäristössä (Suomen Urheilumuseo).
http://tako.nba.fi/nuorisokulttuurinyt/
 
 
Pooli 7 kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa. Vaihtuvien tapaamispaikkojen avulla se pyrkii tutustumaan kattavasti eri poolimuseoihin ja niiden kokoelmiin sekä kokoelmatyöhön. Pooli tarjoaa valmiin alustan eri museoiden väliselle yhteistyölle. Poolityöskentelyyn osallistuminen ei edellytä osallistumista poolin hankkeisiin. Pooli 7:n toimintaan voi tulla tutustumaan vapaasti ja se on avoin uusille museoille. 21.8.2018