poolien ajankohtaiset hankkeet


Pooli 3. ARKI


Arjen haasteet


Vuosina 2017–2018 Arki-poolin museot ovat tehneet nykydokumentointeja Arjen haasteet -teeman mukaisesti. Tavoitteena oli ottaa haltuun videointia dokumentointimetodina ja poolilaiset saivat tähän koulutusta. Poolin viestintää varteen luotiin oma ilme, Arjen tallentajat. Samanimisellä YouTube -kanavalla on katsottavissa työntuloksia.


Suomen lelumuseo Hevosenkenkä ja Vantaan kaupunginmuseo esittelevät yhteisessä videossaan lapsiperheen arjen – ja hiukan myös kenttätyön tekemisen – haasteita. Hotelli- ja ravintolamuseon, Helsingin kaupunginmuseon, Lahden historiallisen museon sekä Satakunnan museon videoissa tarkastellaan museotyötä eri näkökulmista. Videoissa päästään kurkistamaan niin näyttelyiden teon, lahjoituksen vastaanottamisen, kuvien arkistoinnin kuin esineiden varastoimisen vaiheisiin ja haasteisiin. Keski-Suomen museon Puutarhatarinoita -hankkeen pohjalta syntyi video vehreistä puutarhoista ja pihoista. Lottamuseolla taas tuotteistettiin museokokoelmia ja leivottiin 1940-luvun reseptillä myytävää kahvilaan. Lisäksi Hämeenlinnan kaupunginmuseo osallistui dokumentointeihin tallentamalla vanhusten arkea opiskelijayhteistyönä.


https://www.youtube.com/channel/UCfvDjC664-2oDGq2whaONVA/videos?disable_polymer=1


Arki-pooli on jatkanut koulutusten järjestämistä. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettiin keväällä 2017 luento ja syksyllä 2017 työpaja, joissa pohdittiin mennyttä ja tulevaa arkea sekä tulevaisuusajattelun käyttöä ja mahdollisuuksia museotyössä.

Arjen tallentajat ovat YouTube:n lisäksi myös Facebookissa!


Suomi syö ja juo


Vuosina 2013-2014 Arki-pooli on dokumentoinut nykypäivän ruoka- ja juomakulttuuria 12 museon yhteisessä "Suomi syö ja juo" -hankkeessa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2013 museot tallensivat kokoelmiinsa tietoa ja kuvia päivän aterioista koulussa, töissä ja kotona, sekä ruokaan liittyvistä harrastuksista, intohimoista ja tapahtumista. Samalla kerättiin hankkeen nettisivujen kautta yleisön omia ruokaan ja ruokailuun liittyviä kuvia. Suomalaisten "Minä ja ruoka" -kuvakeruuseen lähettämistä kuvista tallennettiin Museoviraston kokoelmiin 178 kuvan otos. Niitä voi katsella Finna.fi -palvelussa.


Syksyllä 2014 toteutettavassa hankkeen toisessa vaiheessa on tavoitteena hyödyntää monipuolisesti aiemmin kertynyttä materiaalia, tehdä tunnetuksi museoiden nykydokumentointi- ja kokoelmatyötä sekä houkutella suomalaisia mukaan museoiden tallennustoimintaan. Hankkeessa julkaistaan museoiden ruoka- ja juomakulttuuriin liittyviä aineistoja vapaaseen käyttöön ns. avoimena datana hankkeen Flickr-tilillä sekä osallistetaan yleisöä mukaan museokokoelmien hyödyntämiseen sosiaalisen median, valokuvakilpailun ja hankkeen verkkosivuille koottavan kollektiivisen reseptivihon avulla.

Pooli on hankkeen aikana järjestänyt jäsenilleen koulutusta yleisön osallistamisesta sosiaalisessa mediassa ja avoimen datan perusteista.

"Suomi syö ja juo" -hankkeen verkkosivut.


Hanketta voi seurata myös:

Facebookissa
Twitterissä
Instagramissa
Youtubessa


POOLI 4. Tuotanto, palvelut ja työelämä


Näkökulmapohjainen yhteistallennus (2014)


Näkökulmapohjainen yhteistallennus -hankkeessa (1.9. - 30.11. 2014) testataan, onko sama objekti tallennettavissa usean museon kesken. Lähtökohtana on, että jokainen museo tallentaa esineen omasta näkökulmastaan. Esineestä kerrotaan muun muassa, miksi se on museokokoelmissa ja mitä se edustaa.
Hankkeeseen osallistuu 25 museota ja kuusi työryhmää (metsä-, metalli-, muovi- ja tekstiiliteollisuus, kaivosala sekä palvelut). Yhteistallennusta testataan sekä työryhmien sisällä että työryhmien välillä. Yhteistallennukseen valitaan esineitä, jotka löytyvät mahdollisimman monesta työryhmän museosta ja ovat mahdollisimman identtisiä suhteessa toisiinsa.
Näkökulmapohjaisen yhteistallennuksen tavoitteena on muun muassa luettelointitiedon laadun paraneminen, asiantuntijuuden jakaminen, säilytystilaongelmien helpottaminen (harkittu kokoelmankartunta, perustellut poistot) ja päällekkäisen museotyön väheneminen.

Teollisuuden ja työelämän murros (2011-2012)
Hankkeessa museot dokumentoivat omalle museolleen tai toiminta-alueelleen keskeisen teollisuuden tai yksittäisessä ammatissa tapahtumassa olevan muutoksen. Teeman puitteissa tallennettiin esim. metsäteollisuuden suurta rakennemuutosta eli tehtaiden alasajoja ja niiden tilalle syntyvää uutta yritystoimintaa. Dokumentointi palvelee näin jokaisen museon omaa perustoimintaa, mutta selvittää samalla laajemmin teollisuudessa, työelämässä ja ammateissa tapahtuneita muutoksia eri puolilla Suomea.