Pooli 1: Ihminen ja luonto


Poolin hankkeet

Ihan pihalla! Lasten ja nuorten luontosuhteen tallennushanke 2014–2015
Varustautuneena luontoon -verkkonäyttely 2013, ks. http://tako.nba.fi/varustautuneenaluontoon/fi/
Varustautuneena luontoon. Teknistyvän luontosuhteen tallennushanke 2011–2013.

Pooliin osallistuvat museot

Espoon kaupunginmuseo
Fiskarsin museo
Kainuun museo
Lusto – Suomen Metsämuseo
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Pielisen museo
Suomen maatalousmuseo Sarka
Suomen Metsästysmuseo
Vihdin museo

Luonto ja ihminen

Poolin museoille luonto sekä luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutussuhde on keskeinen museon erikoisalan tai esimerkiksi sijainnin, kokoelmien ja historian vuoksi. Pooliin kuuluu valtakunnallisia erikoismuseoita, kulttuurihistoriallisia museoita sekä paikallismuseoita eri puolilta Suomea.

Poolissa toteutetaan nykydokumentointihankkeita, mutta pohditaan myös museoiden kokoelma- ja tallennustyöhön liittyviä kysymyksiä sekä valtakunnallista tallennustyönjakoa. Pooliin kuuluminen ei edellytä nykydokumentointihankkeisiin osallistumista.


Espoon kaupunginmuseon (Espoo) yksi tallennuksen painopiste on saaristo- ja rannikkokulttuuri. Aihepiiriä on tallennettu museon kokoelmiin 1970-luvulta asti vireillä ollut saaristolaismuseohanketta varten. Monimuotoinen luonto on lähellä kaikkia asukkaita, joten ihmisten suhde luontoon on luonteva tutkimus- ja tallennuskohde.

Fiskarsin museo (Fiskars). Ihmisen ja luonnon suhde ilmenee esimerkiksi museon maatalous- ja puutarhaesineistössä sekä -valokuvissa. Puutarhat ja puutarhavälineet ovatkin museon keskeisiä nykydokumentoinnin kohteita. Myös metsätalous nousee esiin ruukin historian kautta. Lisäksi eräs Fiskarsin ruukin nykyinen matkailuvaltti on luonto. Museo seuraa ja tallentaa alueen luontoon liittyviä tapahtumia ja yrittäjiä.
 
Kainuun Museo (Kajaani). Teemaa on tallennettu museossa aiemmin maa- ja metsätalouden näkökulmasta, mutta nyt museota kiinnostaa omavaraistalouden ja luonnonantimien käytön muutos. Kainuussa luonto on edelleen osa arkipäivää. Maakunnan asukkaista suurin osa on tottunut liikkumaan luonnossa sen antimia keräten, metsästäen, kalastaen tai liikuntaa harrastaen. Nykyään metsästys ja kalastus ovat yhtä hyvin nuorten kuin vanhempien harrastus.

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseota (Tammisaari) kiinnostaa saaristo ja kesämökit, mutta myös laajemmin luonnossa liikkuminen, metsästys ja kalastus. Erityisesti kalastus on ollut keskeinen elinkeino ja alueella on harrastettu metsästystä sekä järvikalastusta. Huvila- ja kesäasutus on näillä saaristo- ja järvialueilla tiheä. Länsi-Uusimaa on myös maa- ja metsätalousaluetta, jossa maanviljely jatkuu edelleen. Metsästys ja kalastus ovat nousussa vapaa-ajan harrastuksena. 

Pielisen museo (Lieksa). Pohjois-Karjalassa metsä on perinteisesti ollut lähellä ympäröivän luonnon, metsätalouteen liittyvien ammattien ja toisaalta metsän antimien kotitarvekeräilyn ja metsästyksen kautta. Eräänä Pielisen museon painopistealueena onkin metsätyökulttuurin tallentaminen. Museoon kuuluvan ulkomuseon Savotaranta liittyy metsätyön historiaan Lieksassa.

Suomen maatalousmuseo Sarka (Loimaa) Saran tallennustehtävä valtakunnallisena erikoismuseona käsittää ihmisen osana ympäristöään ja toimijana ympäristön ehdoilla, maataloustuotannon tietoisesti ympäristöä muokkaavana ja hyödyntävänä inhimillisenä toimintana sekä näiden historialliset ja nykyiset ilmenemismuodot. Sarka tallentaa myös suomalaisen maatalouskoneteollisuuden toimintaan ja kehitykseen liittyvää perinnettä.

Metsäalan valtakunnallinen erikoismuseo Suomen Metsämuseo Lusto (Punkaharju) tallentaa monipuolisesti erilaista metsien käytön historiaan ja nykypäivään liittyvää aineistoa, esimerkiksi esineitä, valokuvia, elokuvia, muistitietoaineistoa, arkistoaineistoa, painotuotteita ja kirjallisuutta. Tallennusaluetta kuvaavat myös ilmaukset metsäkulttuuri, metsähistoria ja metsäperinne, joissa on aina kysymys ihmisen ja metsän vuorovaikutuksesta. Keskeisiä tallennuskohteita ovat myös muut metsiin liittyvät arvot, metsäkäsitykset ja metsäsuhteet.

Suomen Metsästysmuseo on Riihimäellä toimiva yksityisen museoyhdistyksen ylläpitämä suomalaista eräkulttuuria tallettava ja esittelevä erikoismuseo. Nykypäivän eräkulttuurissa museota kiinnostaa metsästyksen teknisten apuvälineiden lisäksi myös mm. metsästysmatkailu Suomeen ja Suomesta, metsästysmajat sekä suomalaisen eräperinteen siirtyminen nuoremmille.

Vihdin museo (Vihti). Vihdille on ollut leimallista maatalous, mutta myös villi luonto. Maisemaan kuuluvat sekä suuret ja kumpuilevat viljelysalueet että Nuuksion kansallispuisto. Luontokohteet mahdollistavat sekä omatoimisen että organisoidun retkeilyn ja luonnossa liikkumisen. Museo on tallentanut luonnossa liikkumista, mm. partiolaisuutta. Vihti on myös jo kauan ollut suosittu kesäasutuskohde. Vihdin museon tallennuskohteina ovatkin olleet mm. virkistyspalvelut sekä kesävieraat.

(19.2.2016)