Pooli 2 : Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä


Poolin dokumentointihankkeet:
Erilaisia Suomi-kuvia (2011-2012)
Kieli- ja kulttuuritietoisuus kouluissa ja päiväkodeissa (2014-2015)

Pooliin osallistuvat museot:
Hangon museo
Helinä Rautavaaran museo
Helsingin kaupunginmuseo
Museoviraston kuvakokoelmat
Nurmeksen museo
Pohjois-Karjalan museo
Saamelaismuseo Siida
Tornionlaakson maakuntamuseo
Työväenmuseo Werstas

Pooli 2:n tallennusalue Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä on laaja. Näkökulmana on kulttuurin ja yhteiskunnan muutoksen ja säilymisen jännite.

Poolimuseoiden kokoelmapoliittiset näkökulmat tallennusalueeseen ovat huomattavan erilaisia ja moninaisia. Kokouskeskustelut kokoelmista ja kokoelmatyöstä ovat - silti tai juuri siksi - olleet antoisia. Poolin tavoitteena on nyt syventää keskustelua ja tietämystä poolimuseoiden tallennusalueen kokoelmista ja rajapinnoista sekä uskaltautua mustiin aukkoihinkin.

Pooli on keskittynyt rakentamaan yhteistyötä nykydokumentointihankkeissa, joista ensimmäinen oli v. 2011-2012 toteutettu "Erilaisia Suomi-kuvia”. Poolimuseot dokumentoivat hankkeessa monikulttuurista Suomea.

Poolin toinen hanke v. 2014-15 käsitteli monikielisyyttä ja kulttuuritietoisuutta kouluissa ja päiväkodeissa. Siinä dokumentoitiin, miten monikulttuurisuus yhdistyy ja yhdistetään suomalaiseen koulu- ja päivähoitojärjestelmään. Koulut ja päiväkodit valittiin dokumentointikohteeksi, koska ne ovat julkisia, useimmiten kunnallisia palveluja. Pooli halusi näin pureutua julkiseen elämään tallennusalueena.

Pooliin mahtuu lisää museoita! Työskentelyyn voi osallistua myös vain toisen osa-alueen, nykydokumentoinnin tai kokoelmayhteistyön osalta.


(4.9.2020)Pooli 2 HKM2 Opetustyö

Pooli2 Pkm1 puuesinevarastoa

Pooli2 Siida1

Pooli2 Werstas1 mielenosoitusliivi 41442

Pooli2 TMM2 Pakolaisia Torniossa 20150924