Pooli 3: Arki


Pooliin osallistuvat museot:
Hämeenlinnan kaupunginmuseo
Kankaanpään kaupungin museo
Keski-Suomen museo
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lahden historiallinen museo
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Nautelankosken museo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Rautalammin museo
Satakunnan museo
Suomen kansallismuseo
Suomen lelumuseo Hevosenkenkä
Tampereen museot
Turun museokeskus
Vantaan kaupunginmuseo

Arki-poolin museot tallentavat kansalaisten jokapäiväistä elämää yksilön näkökulmasta. Keskeisiä teemoja poolille ovat muun muassa koti ja asuminen, perhe, harrastukset ja kulutustottumukset - koko ihmisen henkilökohtainen elämänpiiri.

Arki-poolin toiminta on toistaiseksi painottunut yhteisiin nykydokumentointihankkeisiin. Helmikuussa 2011 kaikkiaan 11 poolimuseota kuvasi ja taltioi samana päivänä tavallisten perheiden arkea eri puolilla maata koko päivän kestäneissä dokumentoinneissa. Niiden pohjalta toteutettiin verkkonäyttely "Suomalainen talvipäivä". Hankkeen valmisteluvaiheessa poolimuseoille järjestettiin koulutustilaisuus aiheesta suomalainen perherakenne ja siinä tapahtuneet muutokset.

Vuosina 2013–2015 toteutettiin kaksivaiheinen ”Suomi syö ja juo” -hanke, jonka ensimmäiseen osaan liittyi museoiden nykydokumentointihankkeita sekä Minä ja ruoka -kuvakeräys, johon saatiin noin 300 valokuvaa. Jatkohankkeen aikana keskityttiin soveltamaan uusia työkaluja museotyössä: sosiaalista mediaa ja yhteisöllistä aineistonkeräystä. Vuonna 2016 Suomi syö ja juo -hanke päättyi, mutta luotu brändi sai uuden elämän, kun suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin edistämisen ELO -säätiö otti hankkeen siipiensä alle. Kesällä 2018 alkaa seuraava vaihe, kun Suomi syö ja juo siirtyy Hotelli- ja ravintolamuseo haltuun vuoden 2020 loppuun asti.

Vuosien 2017–2018 aikana poolimuseoiden nykydokumentointihankkeet ovat nivoutuneet Arjen haasteet -teeman ympärille.


http://tako.nba.fi/poolien-ajankohtaiset-hankkeet


Päivitetty 11.6.2018