Pooli 5: Liikenne, viestintä ja matkailu


Etelä-Karjalan museo
Forum Marinum
Hangon museo
Hotelli- ja ravintolamuseo
Lahden kaupunginmuseo / Radio- ja tv-museo
Lapin maakuntamuseo
Mobilia
Naantalin museo
Postimuseo
Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU
Savonlinnan maakuntamuseo

Suomen Ilmailumuseo

Suomen merimuseo
Suomen Rautatiemuseo
Suomen valokuvataiteen museo
Tampereen museot / Mediamuseo Rupriikki
Tekniikan museo

Pooli 5 aihealueina ovat sen nimen mukaisesti viestintä, liikenne ja matkailu. Poolin jäsenet ovat näitä eri aihealueita tallentavia ja esittäviä museoita. Poolin toiminta on alusta saakka ollut hyvä yhdistelmä sekä yhteistä nykydokumentointia että kokoelmatyön ja tallennustyönjaon tarkastelua. Poolikokouksissa on keskusteltu yhteisen hankkeen lisäksi laajasti museoiden kokoelmatyöstä ja sen haasteista. Poolikokoukset on pyritty järjestämään eri museoissa, jolloin kokoustamisen lisäksi on tutustuttu myös isäntämuseon kokoelmiin ja tiloihin, ja näin opittu tuntemaan poolimuseoita paremmin. Kollegoiden väliset keskustelut ovat hyvin tärkeä osa poolin toimintaa. Samalla vahvistetaan tallennustyönjakoa ja rajapintojen tarkastelua. Poolikokouksia on pidetty jo Helsingissä, Naantalissa, Tampereella, Kotkassa, Lappeenrannassa, Rovaniemellä, Hyvinkäällä ja Kangasalalla. Seuraavaksi valloitetaan Turku. Ja tästä eteenpäin toiveiden mukaan! Pooli 5 matkustaa paikasta toiseen.

Poolin ensimmäinen nykydokumentointi vuosina 2011-2012 keskittyi matkailuun, koska se koettiin useimpia poolimuseoita yhdistäväksi aiheeksi. Silti jo aihetta valitessa päätettiin, että matkailun jälkeen otetaan käsittelyyn joko viestintä tai liikenne. Poolin toinen, vuonna 2014 starttaamassa oleva hanke ”Se ei ole enää pelkkä puhelin” , käsitteleekin viestintää; erityisesti mobiiliviestintää ja immateriaalisen kulttuurin tallentamista. Tarkoitus on samalla jakaa tietoa koko TAKO yhteistyöverkostolle pooli 5 museoiden mobiiliviestinnän ja -teknologian kokoelmista ja rajapinnoista.

Poolityö on siinä mukana olevien museoiden yhteinen areena ja niiden kokonaisuuden summa. Alkuvuosina toiminta on keskittynyt noin neljän vuosittaisen tapaamisen ja kokouksen ympärille. Joitakin hakemuksia ja kyselyjä on työstetty verkossa kollektiivisesti. Jatkossa toiminta muokkautuu toiveiden mukaan. Poolin kokouksiin kannattaa osallistua, vaikkei museo olisikaan sen hetkisessä nykydokumentointihankkeessa mukana. Poolissa voi olla myös seuraajajäsenenä, ja osallistua museolle sopivana ajankohtana.

Lisätietoja poolityöskentelystä puheenjohtajalta. Toiveet poolityöskentelystä otetaan ilolla vastaan!