Pooli 6: taide, Oppi ja kokemus


Pooliin kuuluvat museot ja muut toimijat:

Aalto-yliopisto
Aboa Vetus & Ars Nova
Designmuseo
Gallen-Kallelan museo
Helsingin yliopistomuseo
Hiekan taidemuseo
Jyväskylän taidemuseo
Jyväskylän yliopiston tiedemuseo
Järvenpään taidemuseo
Lahden kaupunginmuseo / julistekokoelma
Lasten ja nuorten taidekeskus
Lastentarhamuseo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Porvoon museo
Sastamalan seudun museo / Suomen kirjainstituutti - Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi
Suomen kansallisgalleria / kuvakokoelmat
Suomen kansallismuseo
Suomen lasimuseo
Suomen valokuvataiteen museo
Teatterimuseo

Pooli 6 toimii nimellä Taide, oppi ja kokemus. Pooliin kuuluu kulttuurihistoriallisia museoita, taide- ja taideteollisuusmuseoita sekä yliopistomuseoita. Pooli tarjoaa keskustelualustan näiden museoiden taustalla olevien aihepiirien kokoelmatyöhön ja kokoelmiin.


Pooli 6 on toteuttanut kolme nykydokumentointihanketta.  Vuonna 2011 toteutettu Tekijä – museo – yleisö. Nykydokumentointia museoyleisöjen parissa käsitteli museoyleisöjä ja näyttelyjen vastaanottoa. Vuonna 2012 Tekijän lähellä keskittyi taiteilijan työn dokumentointiin. Muun muassa pimiötyöskentelyä ja taiteilijaresidenssitoimintaa tallentaneesta hankkeesta julkaistiin raportti vuonna 2014. Museokokoelmia tarkastelevassa dokumentointihankkeessa Kokoelmien avaimet keskiössä olivat museokokoelmien tunniste- tai avainobjektit tai -teokset.


Vuonna 2018 pooli toteuttaa Sadonkorjuu-yhteishankkeen, jonka osahankkeissa museot keskittyvät muistitiedon keruuseen, osa käyttäen sähköisiä verkkoalustoja, osa taas muisteluiltoja järjestäen.

Pooli 6 kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista, teemansa mukaisista kokoelmakysymyksistä. Kokousten lisäksi pooli on toteuttanut myös työpajoja teemoista kokoelmien avainesineet ja nk. mustista aukoista,  kokoelma-/museokentän karttumattomista alueista. Pooli 6 edistää muiden TAKO-poolien lailla valtakunnallista tallennustyönjakoa.

Pooli pyrkii edistämään toiminnassa jo mukana olevien museoiden keskinäistä vuoropuhelua ja kannustaa monipuoliseen yhteistyöhön. Yhteistyö poolissa ei edellytä osallistumista nykydokumentointihankkeisiin. Pooli 6 on jatkuvasti avoin uusille toimijoille ja integroi mukaan myös taidemuseoita.


(2.8.2018)