Pooli 4: Tuotanto, palvelut ja työelämä


Tallennus- ja kokoelmaverkosto TAKO:n Tuotanto, palvelut ja työelämä -pooli oli jo perustettaessaan vuonna 2009 suuri ja monialainen. Tallennustyönjaon ja nykydokumentointihankkeiden helpottamiseksi pooli aloitti työskentelyn temaattisissa työryhmissä vuodesta 2013 alkaen. Poolin tavoitteena on luoda malleja ja työkaluja yhteishankkeina tallennustyönjaon jalkauttamiseksi museokentällä. Poolin ja työryhmien hankkeisiin ja tapahtumiin ovat tervetulleita myös muut museot.

Pääpaino poolitoiminnassa on työryhmillä ja ohjausryhmällä. Kokonaisuudessaan nelospooli kokoontuu vuosikokoukseen kerran vuodessa. Työryhmien puheenjohtajat ja poolin puheenjohtaja muodostavat poolin ohjausryhmän, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja etäkokoustaa tarvittaessa.

Nelospoolin työryhmät:

Metsäteollisuus (Suomen metsämuseo Lusto, Tekniikan museo, Kymenlaakson maakuntamuseo, Varkauden museot, Serlachius museot, Työväenmuseo Werstas, Emil Aaltosen museo)
Työryhmän puheenjohtaja: Hanna-Kaisa Melaranta, Varkauden museot

Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus (Helsingin kaupunginmuseo, Kankaanpään kaupunginmuseo, Hyvinkään kaupunginmuseo, Designmuseo, Forssan museo, Turun museokeskus, Työväenmuseo Werstas, Suomen käsityön museo, Suomen kansallispukukeskus, Satakunnan Museo, Lahden museot, Tampereen museot, Emil Aaltosen museo, Rauman museo)
Työryhmän puheenjohtaja: Kati Kivimäki, Forssan museo

Metalliteollisuus (Emil Aaltosen museo, Fiskarsin museo, Karkkilan ruukkimuseo Senkka/Suomen valimomuseo, Keravan museo, Tampereen museot, Möhkön ruukkimuseo/Ilomantsin Museosäätiö, Rauman merimuseo, Rautpohjan tehdasmuseo/Keski-Suomen museo, Rosenlew-museo/Satakunnan Museo, Suomen Maatalousmuseo Sarka, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas, Varkauden museot)
Työryhmän puheenjohtaja: Leila Stenroos, Rosenlew-museo

Palvelut (Helsingin kaupunginmuseo, Hotelli- ja ravintolamuseo, Kellomuseo, Suomen Kansallismuseo ja Työväenmuseo Werstas, Lottamuseo, Valokuvataiteen museo)
Työryhmän puheenjohtaja: Kati Selänniemi, Helsingin kaupunginmuseo

Kaivosala (Outokummun kaivosmuseo, Tekniikan museo, Lohjan museot, Kultamuseo)
Työryhmän puheenjohtaja: Hanna Mattila, Tankavaaran kultamuseo

Peliala (Espoon kaupunginmuseo, Tekniikan museo, Mediamuseo Rupriikki)
Työryhmän puheenjohtaja: Niklas Nylund Suomen pelimuseo (opintovapaalla 9/2019 saakka), sijainen Teemu Ahola, Tampereen museot

Muoviteollisuus (Lohjan museo, Tekniikan museo, Emil Aaltosen museo).
Työryhmän puheenjohtaja: Leena-Maija Halinen, Lohjan museo

Elintarviketeollisuus (Turun museokeskus, Werstas, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo)
Pj. avoinna

Työryhmät toimivat itsenäisesti tai yhteistyössä joko osittain tai koko poolina. Työryhmien kokouskäytäntönä on vierailla vuorotellen kussakin ryhmän museossa.


Pooli 4 ja työryhmien toteutuneet hankkeet, julkaisut ja tapahtumat:

2011 - 2012
● Teollisuuden ja työelämän murros -hanke. Hankkeessa oli mukana poolin museoista 17. Yhteisenä dokumentointiteemana on "Teollisuuden ja työelämän murros. Uusien ammattien syntyminen ja vanhojen muuttuminen." Tässä hankkeessa museot dokumentoivat omalle museolleen tai toiminta-alueelleen keskeisen työelämän muutoksen, joka on tapahtunut teollisuudessa tai yksittäisessä ammatissa.

2014
● Näkökulmapohjainen yhteistallennus -hanke. Hankkeen lähtökohtana oli, että jokainen museo tallensi saman teollisesti tuotetun esineen omasta tallenustehtävänsä näkökulmasta Hankkeeseen osallistui 25 museota ja kuusi työryhmää (metsä-, metalli-, muovi- ja tekstiiliteollisuus, kaivosala sekä palvelut). Yhteistallennukseen valittiin esineitä, jotka ovat mahdollisimman monen hankemuseon kokoelmissa ja ovat mahdollisimman identtisiä suhteessa toisiinsa.Tavoittena oli problematisoida päällekkäistä museotyötä, parantaa luettelointitiedon laatua, jakaa asiantuntijuutta ja pohtia ratkaisuja säilytystilakysymyksiin kokoemien suunnitelmallisen kartuttamisen ja perustelluiden kokoelmapoistojen näkökulmasta.

2016
● Palvelut-työryhmän ja Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuustyöryhmän Pelastusdokumentoinnin ABC -hanke.

2017
● Palvelut-työryhmän ja Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuustyöryhmän Pelastusdokumentoinnin ABC-hankkeessa 2016 - 2017 julkaistiin oppaat sekä museoille että yrityksille. Hankkeeseen osallitui useita poolin museoita. Julkaisut ovat osa Suomen museoliiton sähköistä julkaisusarjaa:
● Huttunen, Kristiina: Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 73. Suomen museoliitto 2017.
Huttunen, Kristiina: Yritys – tallenna toimintasi! Suomen museoliiton julkaisuja 74. Suomen museoliitto 2017.

2018
● Opintoretki Helsingin kaupunginmuseon kokoelmakeskukseen 11.4.2018.
● Metalliteollisuustyöryhmän Museoiden yritysyhteistyö -työpaja Työväenmuseo Werstaalla 12.4.2018. Työpajan aluksi seitsemän museota esitteli yritysyhteistyökokemuksiaan. Työpajan keskusteluissa pohdittiin käytännön kysymyksiä rahoituksesta aiherajauksiin eri alojen ja eri kokoisten yritysten kanssa yhteistyötä tehdessä.
● Poolin puheenjohtaja ja Teollisuusperintöseura ry:n puheenjohtaja osallistuivat TICCIH:n kongressiin Santiago de Chilessä ja pitivät esitelmän TAKO 4. poolin toiminnasta kestävän teollisen kulttuuriperintötyön näkökulmasta.

2019
● Pooli ja Teollisuusperintöseura ry kartoittavat ja tunnistavat elävää, aineetonta teollista kulttuuriperintöä yhdessä alan toimijoiden kanssa. Aiheesta pidetään esitelmä CIMUSETin konferenssissa ICOMin triennaalissa Kiotossa 1.-7.2019

2020
●  Elintarviketeollisuustyöryhmä kartoitti museoiden elintarviketeollisuuteen tai -tuotantoon liittyviä kokoelmia ja aineistoja. Kyselyn koonti: pdf Elintarviketeollisuustyöryhmän kysely (190 KB).

Lisäksi poolin museot ovat tehneet yhteistyötä myös ns. virallisen TAKO-työn ulkopuolella.
Esimerkiksi vuosina 2015 - 2016 kartoitettiin ja tunnistettiin kokoelmapoistojen hyviä käytäntöjä sekä kulttuurihistoriallisten ja taidemuseoiden yhteisiä käytäntöjä kokoelmapoistoissa. Kaksi julkaisua ja englannin kielinen yhteenveto hankkeista on julkaistu Suomen museoliiton sähköisessä julkaisusarjassa.
Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 65. Suomen museoliitto 2015.
Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt. Suomen museoliiton julkaisuja 71. Suomen museoliitto 2016
Västi, Emilia & Sarantola-Weiss, Minna (Eds.): Deaccessioning. Sharing Experiences from Finland. Publications of Finnish Museums Association No 72. Finnish Museums Association 2016.

Poolityöskentelyssä mukana olevat museot:

Emil Aaltosen museo
Espoon kaupunginmuseo
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
Fiskarsin museo
Forssan museo ja tekstiilimuseo Tyyki
Friitalan nahkamuseo
Hotelli- ja ravintolamuseo
Helsingin kaupunginmuseo
Hyvinkään kaupunginmuseo
K. H. Renlundin museo/Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo
Karkkilan ruukkimuseo Senkka / Suomen valimomuseo
Keravan museo
Kouvolan kaupunginmuseo
Kultamuseo
Kymenlaakson museo
Lottamuseo
Lohjan museo
Möhkön ruukkimuseo / Ilomantsin Museosäätiö
Outokummun kaivosmuseo
Rauman merimuseo
Rauman museo
Rautpohjan tehdasmuseo / Keski-Suomen museo
Rosenlew-museo / Satakunnan Museo
Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU
Satakunnan Museo
Serlachius museot
Suomen kansallismuseo
Suomen kellomuseo
Suomen käsityön museo
Suomen Maatalousmuseo Sarka
Suomen metsämuseo Lusto
Suomen rautatiemuseo
Taalintehtaan ruukkimuseo ja Björkbodan lukkomuseo
Tampereen museot
Tekniikan museo
Turun museokeskus
Työväenmuseo Werstas
Valokuvataiteenmuseo
Varkauden museot
Verlan tehdasmuseo


Päivitetty 28.3.2019