Webbutställning

Hur har den tekniska utvecklingen och samhällsförändringarna påverkat finländarnas förhållande till naturen? Webbutställningen Rustad för naturen handlar om de förändringar som har ägt rum inom exempelvis jord- och skogsbruk, jakt och fiske, bär- och svampplockning, sommarboende samt fritidssysselsättning.