NYKYDOKUMENTOINTITEKO-PALKINTO JA KUNNIAMAININNAT 2019

 

TAKO-verkoston kaikkien aikojen ensimmäinen Nykydokumentontiteko -tunnustuspalkinto on jaettu.
Palkinto ja kunniamaininnat julkistettiin TAKO-verkoston 10-vuotisjuhlaseminaarissa Suomen kansallismuseossa 10.10.2019.


Tunnustuspalkinto myönnettiin Hotelli- ja ravintolamuseon sekä tutkijayhteisö Antroblogin Julkinen ruoka -dokumentointihankkeelle.
Kunniamaininnan hankkeistaan saivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalamuseo, Sastamalan seudun museo sekä Suomen kansallismuseo ja Museoviraston kuvakokoelmat.

Palkinnon yhteistyökumppanina toimii Suomen museoliitto: voittajat saivat käyttöönsä 1000 euron arvoisen lahjakortin Suomen museoliiton järjestämiin koulutuksiin.

TAKO onnittelee voittajia! 


Voittaja:
Hotelli- ja ravintolamuseon Food & Future Forum -hankkeen sekä antropologiyhteisö Antroblogin Julkinen ruoka -hanke


Dokumentointi löysi tuttuun ja tutkittuun ruoka-teemaan uuden, kiinnostavan näkökulman: julkisen ruokakeskustelun etnografisen selvityksen.
Hankkeessa kokeiltiin ennakkoluulottomasti museolle uusia työskentelytapoja, ja hankkeen tuloksia esiteltiin monipuolisesti mm. podcasteissa, tutkimusartikkelina sekä sosiaalisessa mediassa.
Tutkijayhteisön ja museon innovatiivisen yhteistyön tuloksena syntyi ajassa kiinni oleva, tutkimuksellinen ja samalla helposti lähestyttävä dokumentointi, joka sai myös hienosti näkyvyyttä.


Kunniamaininnat:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalamuseo – Erikoissairaanhoidon toimintamallit murroksessa -hanke

Laaja hanke on osoitus museon ja dokumentointikohteena olevan yhteisön hyvän ja pitkäjänteisen yhteistyön tuloksista.
Sosiaali- ja terveysalan muutos on ajankohtainen ja esimerkiksi henkilötietosuojan kannalta haastava aihe, jota hankkeessa on lähdetty tallentamaan rohkeasti.


 

Kansallismuseo ja Museoviraston kuvakokoelmat – Kirottu muovi -nykydokumentointi
Kirottu muovi -hanke on edustava esimerkki siitä, miten museo voi onnistuneesti tarttua ajankohtaiseen ilmiöön.
Reagoimalla nopeasti keskustelua herättäneeseen aiheeseen museo toi oman näkökulmansa osaksi ajankohtaista keskustelua ja sai samalla näkyvyyttä nykyajan dokumentoinnille.


Sastamalan seudun museo – Kyläkumppani-toimintamalli
Kyläkumppani -toimintamallin avulla museo on onnistunut osallistamaan paikallisia yhteisöjä omaehtoiseen kulttuuriperinnön tallentamiseen ja luomaan kiinnostavan, yhteisöllisen verkkoarkiston.
Samalla museo on luonut esimerkillisen mallin museon ja paikallisyhteisöjen yhteistyölle.


Nykydokuteko voittajat10102019

Kuvassa Nykydokumentointiteko -tunnustuspalkinnon voittajat sekä kunniamaininnnan saaneiden museoiden edustajat 

10.10.2019  Kansallismuseolla. Kuva: Marianne Koski

nykydokumentointiteko-ehdokkaat 2019


Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO on perustanut Nykydokumentointiteko-tunnustuspalkinnon, joka myönnetään museoissa tehtävän nykydokumentoinnin hyväksi tehdystä työstä.

Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa vuonna 2019, ja jatkossa joka toinen vuosi. Palkinnon yhteistyökumppanina toimii Suomen museoliitto.


Ehdotuksia nykydokumentointiteko –palkinnon saajaksi tuli 14 liittyen 13 eri hankkeeseen tai tekoon.

Palkinnonsaaja julkistetaan TAKO-verkoston 10-vuotisjuhlaseminaarissa 10.–11.10.2019.Nykydokumentointiteko –ehdokkaat:


Espoon kaupunginmuseo: Länsimetro – I want to believe, Länsimetroon liittyvä nykydokumentointi (2017-2019)


Hotelli- ja ravintolamuseo: Julkinen ruoka -hanke (2018-2019)


Kansallismuseo ja Museoviraston Kuvakokoelmat: Muovi (2018)


Kansallismuseo ja Museoviraston Kuvakokoelmat: Suomi 100 -juhlavuoden nykydokumentointihanke (2017)


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalamuseo: Erikoissairaanhoidon toimintamallit murroksessa: Keski-Suomen keskussairaalan toiminnan dokumentointi (2017-)


Sastamalan seudun museo : Kyläkumppani - toimintamalli (2018-2019)


Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi: Lukukokemukset talteen -nykydokumentointihanke (2017−2018)


Suomen käsityön museo: Suomen käsityön museon nykydokumukut (2017- )


Suomen Rautatiemuseo: Hyvinkään konepajan pelastusdokumentointi (2017-2019)


Suomen valokuvataiteen museo: Insta-Suomi (2018)


Työväenmuseo Werstas: Irtisanottu perintö -hanke (2018)


Vantaan kaupunginmuseo: Leipäjonoista Yhteiseen pöytään – Vantaan kaupunginmuseon dokumentointi (2019)


Varkauden museot: Teollisuuden tekijät – yhteisöllisen tallennuksen toimintamalli (2018-2019)


nykydokumentointiteko-tunnustuspalkinto

 

TAKO-verkosto palkitsee nykydokumentoinnin hyväksi tehdystä työstä


Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO perustaa Nykydokumentointiteko-tunnustuspalkinnon, joka myönnetään museoissa tehtävän nykydokumentoinnin hyväksi tehdystä työstä. Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa TAKO-verkoston 10-vuotisjuhlaseminaarissa 10.–11.10.2019, ja jatkossa joka toinen vuosi.

Palkinnon yhteistyökumppanina toimii Suomen museoliitto.


Haussa kaikenkokoisia esimerkillisiä tekoja


Palkita voidaan esimerkiksi hanke, tapahtuma, julkaisu tai mikä tahansa esimerkillinen teko, joka on edistänyt museoissa tehtävää nykyajan dokumentointia ja tallennusta täyttäen yhden tai useamman seuraavista kriteereistä:

  • ajankohtaisuus: palkittava teko on erityisesti ”ajan hermolla”
  • innovatiivisuus: nykydokumentoinnissa tai sitä edistävässä työssä on hyödynnetty uudenlaisia työtapoja tai näkökulmia
  • osallistavuus: palkinnon saaja edistää yhteistyötä sekä yhteisöjen osallistumista oman toimintansa tallentamiseen
  • näkyvyys: palkittava teko on tuonut museoiden nykydokumentointityölle näkyvyyttä myös museoalan ulkopuolella
  • innostavuus: palkittava teko inspiroi museoita sekä muita tahoja nykydokumentointiin
  • vaikuttavuus: palkinnon saaja on toiminut merkittävällä tavalla nykyajan dokumentoinnin ja tallennuksen edistämiseksi


TAKO-ohjausryhmä rohkaisee myös pieniä toimijoita ja pienimuotoisia hankkeita tavoittelemaan palkintoa!

 

Palkintona koulutusta ja näkyvyyttä


Voittajalle on luvassa näkyvyyttä sekä tukea osaamisen kehittämiseen: palkintona on 1000 euron arvoinen lahjakortti Suomen museoliiton koulutuksiin. Lisäksi palkinnon saanut teko esitellään Museo-lehdessä sekä TAKO-seminaarissa.


Palkinnon tarkoitus on kannustaa museoita nykydokumentointiin ja sen menetelmien kehittämiseen sekä lisätä nykydokumentoinnin ja kokoelmatyön näkyvyyttä. Palkinnon saaja voi olla museo tai museon kanssa yhteistyötä tehnyt taho, myös nämä yhdessä tai ryhminä. Palkintoa voi hakea itse, tai sen saajaksi voi ehdottaa jotakin muuta tahoa. Palkittavan teon tulee ajoittua vuosille 2017-2019.


Palkinnon saajan valitsee raati, jonka ensimmäisellä kerralla muodostavat kulttuuriperinnön professori Suzie Thomas Helsingin yliopistosta, koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila Suomen museoliitosta, TAKO-verkoston puheenjohtaja, amanuenssi Johanna Jakomaa Satakunnan Museosta sekä erikoisasiantuntija Marianne Koski Museovirastosta.


Vapaamuotoiset hakemukset ja esitykset toimitetaan TAKO-ohjausryhmälle (tako@kansallismuseo.fi) 31.5.2019 mennessä.


TAKO-verkoston Nykydokumentointiteko-palkinto – Usein kysytyt kysymykset


Kuka voi saada palkinnon tai hakea sitä?

Palkinnon saaja voi olla museo tai museon kanssa yhteistyötä tehnyt taho (esim. yritys, yhdistys tai henkilö), myös nämä yhdessä tai ryhminä. Palkintoa voi hakea itse, tai sen saajaksi voi ehdottaa jotakin muuta tahoa. Palkittavan teon tulee ensimmäisellä kerralla ajoittua vuosille 2017-2019.


Millainen hakemuksen pitää olla?
Hakemukset tai ehdotukset ovat vapaamuotoisia. Hakemuksessa tulee esittää lyhyt kuvaus tehdystä työstä (esim. hankkeesta) ja perustelut sille, miksi hakija tai ehdotettu toimija ansaitsee palkinnon. Hakemuksen maksimipituus on 2 sivua, minkä lisäksi hakemukseen voi liittää kuvia tai muuta aineistoa.

Miten hakemus toimitetaan?
Hakemukset ja esitykset toimitetaan TAKO-ohjausryhmälle sähköpostitse (tako@kansallismuseo.fi) 31.5.2019 mennessä.


Mitä palkinnon voittaja saa?
Palkintona on 1000 euron arvoinen lahjakortti Suomen museoliiton järjestämiin koulutuksiin. Mikäli palkinnon saaja ei voi hyödyntää koulutuksia, palkinto voidaan antaa saajalle soveltuvalla tavalla, esimerkiksi Museokortteina. Jos palkinnon saa ryhmä, ryhmän jäsenet vastaavat itse palkinnon jakamisesta ryhmän kesken.
Palkinnon saanut teko esitellään myös Museo-lehdessä sekä TAKO-seminaarissa.


Miten voittaja julkistetaan?
Palkinnon saaja julkistetaan TAKO-seminaarissa 10.-11.10.2019. Palkinnon saajalle ilmoitetaan voitosta viimeistään kaksi viikkoa ennen seminaaria. Palkinnon saaja esittelee palkittavan teon seminaarissa palkinnon jakamisen yhteydessä.


Kuka päättää palkinnosta?
Hakemukset ja ehdotukset toimitetaan TAKO-ohjausryhmälle, joka tekee tarvittaessa esikarsintaa. Voittajan valitsee raati, johon kutsutaan verkoston ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Lisäksi raatiin kuuluvat Suomen museoliiton edustaja, TAKO-verkoston puheenjohtaja sekä Museoviraston edustaja.


Vuonna 2019 palkintoraatiin kuuluvat kulttuuriperinnön professori Suzie Thomas Helsingin yliopistosta, koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila Suomen museoliitosta, TAKO-verkoston puheenjohtaja, amanuenssi Johanna Jakomaa Satakunnan Museosta ja erikoisasiantuntija Marianne Koski Museovirastosta.

Päivitetty 9.6.2020