nykydokumentointipalkinto 2021

 

TAKO-verkosto palkitsee nykydokumentoinnin hyväksi tehdystä työstä


Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO etsii jälleen vaikuttavia ja innostavia nykydokumentointitekoja. Nykydokumentointiteko-tunnustuspalkinto julkistetaan Kansallismuseossa 13.-14.10.2021 pidettävässä TAKO-seminaarissa. Palkittavan teon tulee ajoittua aikavälille syyskuu 2019 - elokuu 2021. Hakuaikaa on elokuun 2021 loppuun asti.


Joka toinen vuosi jaettavalla tunnustuspalkinnolla TAKO haluaa palkita museoita nykydokumentoinnin hyväksi tehdystä työstä. 


Palkinnon tarkoitus on myös kannustaa museoita nykydokumentointiin ja sen menetelmien kehittämiseen sekä lisätä nykydokumentoinnin ja kokoelmatyön näkyvyyttä. 


Palkinnon yhteistyökumppanina toimii Suomen museoliitto.


Haussa kaikenkokoisia esimerkillisiä tekoja


Palkita voidaan esimerkiksi hanke, tapahtuma, julkaisu tai mikä tahansa esimerkillinen teko, joka on edistänyt museoissa tehtävää nykyajan dokumentointia ja tallennusta täyttäen yhden tai useamman seuraavista kriteereistä:

  • ajankohtaisuus: palkittava teko on erityisesti ”ajan hermolla”
  • innovatiivisuus: nykydokumentoinnissa tai sitä edistävässä työssä on hyödynnetty uudenlaisia työtapoja tai näkökulmia
  • osallistavuus: palkinnon saaja edistää yhteistyötä sekä yhteisöjen osallistumista oman toimintansa tallentamiseen
  • näkyvyys: palkittava teko on tuonut museoiden nykydokumentointityölle näkyvyyttä myös museoalan ulkopuolella
  • innostavuus: palkittava teko inspiroi museoita sekä muita tahoja nykydokumentointiin
  • vaikuttavuus: palkinnon saaja on toiminut merkittävällä tavalla nykyajan dokumentoinnin ja tallennuksen edistämiseksi

Palkinnon saaja voi olla museo tai museon kanssa yhteistyötä tehnyt taho, myös nämä yhdessä tai ryhminä. Palkintoa voi hakea itse tai sen saajaksi voi ehdottaa jotakin muuta tahoa. Rohkaisemme myös pieniä toimijoita ja pienimuotoisia hankkeita tavoittelemaan palkintoa!


 

Palkintona koulutusta ja näkyvyyttä


Voittajalle on luvassa näkyvyyttä sekä tukea osaamisen kehittämiseen: palkintona on 500 euron arvoinen lahjakortti Suomen museoliiton koulutuksiin. Lisäksi palkinnon saanut teko esitellään Museo-lehdessä sekä TAKO-seminaarissa. 

 
Palkinnon saajan valitsee raati, jonka tällä kertaa muodostavat kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi, vt. toimitusjohtaja Leena Tokila Suomen museoliitosta, TAKO-verkoston puheenjohtaja, vt. museonjohtaja Johanna Jakomaa Satakunnan Museosta sekä erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki Museovirastosta.


Vapaamuotoiset hakemukset ja esitykset toimitetaan TAKO-ohjausryhmälle (tako@kansallismuseo.fi) 31.8.2021 mennessä. TAKO-verkoston Nykydokumentointiteko-palkinto – Usein kysytyt kysymykset


Kuka voi saada palkinnon tai hakea sitä?

Palkinnon saaja voi olla museo tai museon kanssa yhteistyötä tehnyt taho (esim. yritys, yhdistys tai henkilö), myös nämä yhdessä tai ryhminä. Palkintoa voi hakea itse, tai sen saajaksi voi ehdottaa jotakin muuta tahoa. Palkittavan teon tulee ajoittua aikavälille syyskuu 2019 - elokuu 2021.


Millainen hakemuksen pitää olla?
Hakemukset tai ehdotukset ovat vapaamuotoisia. Hakemuksessa tulee esittää lyhyt kuvaus tehdystä työstä (esim. hankkeesta) ja perustelut sille, miksi hakija tai ehdotettu toimija ansaitsee palkinnon. Hakemuksen maksimipituus on 2 sivua, minkä lisäksi hakemukseen voi liittää kuvia tai muuta aineistoa.


Miten hakemus toimitetaan?

Hakemukset ja esitykset toimitetaan TAKO-ohjausryhmälle sähköpostitse (tako@kansallismuseo.fi) 31.8.2021 mennessä. 


Mitä palkinnon voittaja saa?
Palkintona on 500 euron arvoinen lahjakortti Suomen museoliiton järjestämiin koulutuksiin. Mikäli palkinnon saaja ei voi hyödyntää koulutuksia, palkinto voidaan antaa saajalle soveltuvalla tavalla, esimerkiksi Museokortteina. Jos palkinnon saa ryhmä, ryhmän jäsenet vastaavat itse palkinnon jakamisesta ryhmän kesken. Palkinnon saanut teko esitellään myös Museo-lehdessä sekä TAKO-seminaarissa


Miten voittaja julkistetaan?
Palkinnon saaja julkistetaan TAKO-seminaarissa Kansallismuseossa 13.-14.10.2021. Palkinnon saajalle ilmoitetaan voitosta viimeistään kaksi viikkoa ennen seminaaria. Palkinnon saaja esittelee palkittavan teon seminaarissa palkinnon jakamisen yhteydessä.


Kuka päättää palkinnosta?

Hakemukset ja ehdotukset toimitetaan TAKO-ohjausryhmälle, joka tekee tarvittaessa esikarsintaa. Voittajan valitsee raati, johon kutsutaan verkoston ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Lisäksi raatiin kuuluvat Suomen museoliiton edustaja, TAKO-verkoston puheenjohtaja sekä Museoviraston edustaja. 

Vuonna 2021 palkintoraatiin kuuluvat kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi, vt. toimitusjohtaja Leena Tokila Suomen museoliitosta, TAKO-verkoston puheenjohtaja, vt. museonjohtaja Johanna Jakomaa Satakunnan Museosta sekä erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki Museovirastosta.
Nykydokuteko voittajat10102019

Ensimmäinen Nykydokumentointiteko-palkinto ja kunniamaininnat jaettiin vuonna 2019 TAKO-verkoston 10-vuotisjuhlaseminaarissa Kansallismuseossa. Tunnustuspalkinto myönnettiin Hotelli- ja ravintolamuseon sekä tutkijayhteisö Antroblogin Julkinen ruoka -dokumentointihankkeelle.

 Kuva: Marianne KoskiPäivitetty 2.8.2021