Jako aihealuettain


Aihealuelähtöinen
näkökulma
tallennustyönjakoonAihealueet ovat seuraavat

  1. Ihminen ja luonto
  2. Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä
  3. Arki
  4. Tuotanto, palvelut ja työelämä
  5. Viestintä, liikenne ja matkailu
  6. Koulutus, taide, korkeakulttuuri ja urheilu
  7. Trendit, vaikuttajat ja käännekohdat

Aihealue 1: Ihminen ja luonto


Kalastus

Ammattimainen merikalastus (Forum Marinum)
Vapaa-ajan merikalastus (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo)

Kulttuuri- ja elinympäristön muutos

Kulttuuri- ja elinympäristön muutos ( Museoviraston Kuvakokoelmat)


luonnonmateriaalit ja käsityöt

Huopa (Suomen käsityön museo)

Luonnonmateriaalien hyödyntäminen (Suomen käsityön museo)

Luonnonmateriaalit käsityössä: materiaalinäytteet, materiaalilähtöinen suunnittelu ja toteutus (Suomen käsityön museo)

Luontoympäristön vaikutus käsityöhön ja ammattikäsityöhön (Suomen käsityön museo)

Poronhoitoalueen käsityöt (Suomen käsityön museo)

Saaristolaiskäsityöt (Suomen käsityön museo)


Metsien käyttö

Metsien käyttö harrastustoiminnassa (Kainuun museo, Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsien käyttö elinkeinotoiminnassa (Suomen Metsämuseo Lusto)
Puun ja muiden metsätuotteiden käyttö (Suomen Metsämuseo Lusto)

Metsäkäsitykset ja -suhteet, arvot

taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut metsiin liittyvät arvot (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsät hyvinvoinnin, luovuuden, elämysten ja inspiraation lähteenä (Suomen Metsämuseo Lusto)

Metsästys ja eräkulttuuri

Metsästys ja eräkulttuuri (Suomen Metsästysmuseo)

Puutarhanhoito

Puutarhanhoito (Fiskarsin museo)
Puutarhanhoitovälineet (Designmuseo, Fiskarsin museo)

Rannikko- ja saaristolaiskulttuuri

Saariston merelliset elinkeinot (Forum Marinum)
Saaristolaiselämä (Espoon kaupunginmuseo, Porvoon museo, Savonlinnan maakuntamuseo)
Talonpoikaispurjehdus ja saariston kulttuuri (Forum Marinum)

Riistanhoito ja -tutkimus, riistaeläimet

Riistanhoito ja -tutkimus, riistaeläimet (Suomen Metsästysmuseo)

AIHEALUE 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ


Julkisen sektorin palvelut

Julkinen liikenne (Designmuseo, Helsingin kaupunginmuseo)
Kunta palveluntarjoajana (Helsingin kaupunginmuseo)
Maaseudun palvelurakenne ja sen muutokset (Saarijärven museo)
Postitoiminta (Postimuseo)
Valtion palvelut (Museoviraston Kuvakokoelmat)

Metsänomistajuus

Metsänomistajuus (Suomen Metsämuseo Lusto)

Organisaatiot

Avustusjärjestöt
Lotta Svärd Säätiö (Lottamuseo)
Suomen Naisten Huoltosäätiö (Lottamuseo)
Ilmailualan organisaatiot (Suomen Ilmailumuseo)
Kuluttajien osuustoimintaliike ja liiketoiminta (Työväenmuseo Werstas)
Käsityöalan organisaatiot (Suomen Käsityön museo)
Liikunta- ja urheilujärjestelmä (Suomen Urheilumuseo)
Majoitus- ja ravitsemisalan organisaatiot (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Metsäalan organisaatiot (Suomen Metsämuseo Lusto)
Rautatiealan organisaatiot (Suomen rautatiemuseo)

Siirtolaisuus

Evakot (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Antrea (Riihimäen kaupunginmuseo)
Vpl Pyhäjärvi (Sastamalan seudun museo)
Kulttuurien kohtaamisesta syntyvät ilmiöt (Helinä Rautavaaran museo)
Luovutettujen alueiden historia (Suomen kansallismuseo)
Luovutettujen alueiden kuvallinen historia (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Maahanmuuttajien tradition siirto (Helinä Rautavaaran museo)
Maahanmuuttajat (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Venäläiset (Pohjois-Karjalan museo)

Suomen valtio ja valtion organisaatiot

Ilmailun viranomaistoiminta (Suomen Ilmailumuseo)

Poliisi
Poliisi osana yhteiskuntaa (Poliisimuseo)
Poliisin työ (Poliisimuseo)
Rikoshistoria (Poliisimuseo)
Postilaitos (Postimuseo)

Rajavartiolaitos
Merivartiointi (Kymenlaakson museo)

Rautatiealan viranomaistoiminta (Suomen rautatiemuseo)


Suomen puolustusvoimat

Ilmatorjunta (Sotamuseo, Ilmatorjuntamuseo)
Ilmavoimat (Sotamuseo, Suomen Ilmailumuseo, Suomen Ilmavoimamuseo)
Koulutuskalusto (Sotamuseo)
Maavoimat: Jalkaväki (Sotamuseo, Jalkaväkimuseo)
Maavoimat: Panssarijoukot ja panssarintorjuntajoukot (Sotamuseo, Panssarimuseo)
Maavoimat: Tykistö-, pioneeri- ja viestijoukot (Museo Militaria)
Merivoimat (Sotamuseo, Forum Marinum)
Ratsuväki (Etelä-Karjalan museo/ Ratsuväkimuseo)
Varuskunnat, varuskuntaelämä (Kankaanpään kaupunginmuseo)
Suomen ja Venäjän/ Neuvostoliiton suhteet (Työväenmuseo Werstas)
Suomen valtiollinen toiminta (Museoviraston Kuvakokoelmat, Suomen Kansallismuseo)
Porvoon valtiopäivät (Porvoon museo)
Vankeinhoitolaitos
Vankeinhoidon henkinen ja aineellinen kulttuuri (Vankilamuseo)

Uskonnolliset yhteisöt

Ortodoksinen kirkko
Ortodoksinen kulttuuri (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo)
Ortodoksinen luostarilaitos (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo)
Ortodoksinen perinne ja elämäntapa (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo)
Ortodoksiset seurakunnat (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo)

Yhdistystoiminta

Ammatillisen esittävän taiteen järjestöt (Teatterimuseo)
Ammattiyhdistysliike (Työväenmuseo Werstas)
Kullankaivajien ammattiyhdistystoiminta (Kultamuseo)
Majoitus- ja ravitsemisalan ammattiyhdistystoiminta (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Filateeliset yhdistykset ja seurat (Postimuseo)
Käsi- ja taideteolliset yhdistykset (Designmuseo, Suomen käsityön museo)
Käsityöyhdistykset (Suomen käsityön museo)
Maaseudun yhdistystoiminta (Saarijärven museo)
Metsästysyhdistykset (Suomen Metsästysmuseo)
Suomalaiset musiikkiyhdistykset (Sibelius-museo)
Suomenruotsalainen vapaaehtoistyö (Sagalundin museo)
Valokuva-alan järjestöt (Suomen valokuvataiteen museo)
Valtakunnallisesti merkittävät ilmailuyhdistykset (Suomen Ilmailumuseo)

Yhteiskunnalliset liikkeet

Kansanliikkeet (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Isänmaallinen kansanliike (Lapuan kaupungin museot)
Kehitysmaakaupat ja Fair trade (Helinä Rautavaaran museo)
Kehitysmaaliike (Työväenmuseo Werstas)
Lapuan liike (Lapuan kaupungin museot)
Lotta Svärd -järjestö (Lottamuseo)
Naisasialiike (Työväenmuseo Werstas)
Poliittinen työväenliike (Työväenmuseo Werstas)
Rasisminvastainen toiminta (Työväenmuseo Werstas)
Rauhanliike (Työväenmuseo Werstas)
Suomalainen työväenliike Neuvostoliitossa (Lenin-museo)
Ympäristöliike (Työväenmuseo Werstas)
Metsiensuojelu (Suomen Metsämuseo Lusto)

Yhteiskunnan tekninen infrastruktuuri

Energiatekniikka (Tekniikan museo)
Ydinvoimalat (Satakunnan museo)
Ilmailun infrastruktuurit/ lentoasemat (Suomen Ilmailumuseo)
Maanmittaustekniikka (Tekniikan museo)
Maantieliikenteen infrastruktuuri (Mobilia)
Rautatieliikenteen infrastruktuuri (Suomen Rautatiemuseo)
Tietoverkot (Tampereen museot/ Rupriikki)
Vesihuolto (Tekniikan museo)

Yhteisöt

Kaksikieliset kansalaiset: suomenruotsalaiset (Hangon museo)
Poikkitaiteelliset taiteilijayhteisöt (Järvenpään taidemuseo, Tuusulan museo)
Romanit (Nurmeksen kaupungin museot)
Saamelaiset, saamelaisuus (Siida)
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (Työväenmuseo Werstas)
Teollinen yhteisö (Varkauden museot)
Työväen kulttuuritoiminta (Työväenmuseo Werstas)
Yhteisön juhlat

Elämänkaarijuhlat (Satakunnan museo)
Häät ja hääperinne (Satakunnan museo)

Yhteisölliset käsityöt (Suomen käsityön museo)

Yhteisön juhlat (Suomen käsityön museo)

Valtioiden rajat ylittävä vuorovaikutus ja kontaktit (Haminan kaupungin museot, Tornionlaakson maakuntamuseo)
Viittomakieliset (Työväenmuseo Werstas)

AIHEALUE 3: ARKI


Asuminen ja eläminen

Aikakäsitykset (Suomen kellomuseo)
Arjen ravintolaruokailu (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Hygienia
Paperista valmistetut hygieniatuotteet (Serlachius-museot Gösta ja Gustaf)

Kartanokulttuuri (Espoon kaupunginmuseo)

Kierrätys (Designmuseo, Suomen käsityön museo)
Koti ja arkielämä kuvallisen tallennuksen kohteena (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Kouluikäisen arki (Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo)
Lapsiperheen arki kehyskunnassa (Nurmijärven museo)
Lähiöasuminen (Vantaan kaupunginmuseo)
Opiskelijan arki ja kulttuuriympäristö (Keski-Suomen museo)
Pukeutuminen

Arjen ja juhlan pukeutuminen (Suomen käsityön museo)

Suomalaiset kansallispuvut (Suomen käsityön museo)

Vaatteet ja asusteet (Suomen käsityön museo)

Pääkaupunki elinympäristönä (Helsingin kaupunginmuseo)
Ruukkilaisten asumiskulttuuri 1850-1990 -luvuilla (Karkkilan ruukkimuseo Senkka)
Suurtilan arki ennen 1900-lukua (Vanhalinnan museo)
Teollisuustyöväen asuinkasarmit (Imatran kaupunginmuseo)
Vanhuksen arki (Lahden kaupunginmuseo)
Vapaa-ajan asuminen (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo)

Harrastukset

Filatelia (Postimuseo)
Harrastajateatteritoiminta (Saarijärven museo)
Harrasteliikunnan välinekehitys (Suomen Urheilumuseo)
Ilmailuharrastus (Suomen Ilmailumuseo)
Jääkiekon yleinen varustekehitys (Suomen Jääkiekkomuseo)
Käsityöt (Suomen käsityön museo)
Lukeminen (Pukstaavi)
Postikorttien keräily (Postimuseo)
Valokuvaus (Suomen valokuvataiteen museo)
Veneilyharrastus (Suomen merimuseo)

Kodin sisustaminen ja esineet

Huonekalutyylit (Designmuseo, Heinolan kaupunginmuseo)
Käsityönä valmistetut esineet (Suomen käsityön museo)

Käyttötekstiilit ja muut -esineet (Suomen käsityön museo)

Sistustekstiilit ja muut -esineet (Suomen käsityön museo)


Leikit ja leikkiminen

Lelut
Lelut, nuket (Designmuseo, Tampereen museot)
Suomalaisten lempilelut (Lelumuseo Hevosenkenkä)
Suomalaisvalmisteiset lelut (Lelumuseo Hevosenkenkä)

Lumileikit (Lahden kaupunginmuseo/ Hiihtomuseo)


Pelit, pelaaminen ja pelikulttuurit


Pelit, pelaaminen ja pelikulttuurit (Tampereen museot)


Populaarikulttuuri

Julkinen ja yksityinen kuva (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Nuorisokulttuuri (Pohjois-Karjalan museo)
Nykypäivän nuoriso, vertailukohtana 1950-luvun nuoret (Pohjois-Pohjanmaan museo)
Tiernapoikaperinne (Pohjois-Pohjanmaan museo)

Vapaa-ajan tapahtumat

Ilmailutapahtumat (Suomen Ilmailumuseo)
Jääkiekkotapahtumat, arvokisat (Suomen jääkiekkomuseo)
Liikunta- ja urheilutapahtumat (Suomen Urheilumuseo)
Sotilasmusiikkitapahtumat (Haminan kaupungin museot)
Suuret yleisötapahtumat (Etelä-Pohjanmaan museo)
Talviurheilutapahtumat (Lahden kaupunginmuseo/ Hiihtomuseo)
Jääkiekkotapahtumat, arvokisat (Suomen jääkiekkomuseo)

AIHEALUE 4: TUOTANTO, PALVELUT JA TYÖELÄMÄ


Ammattikäsityö

Ammattikäsityö (Suomen käsityön museo)

Ammattiryhmät

Alkon myyjät (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Kaivostyöläiset (Outokummun kaivosmuseo)
Kellosepät ja kellontekijät (Suomen kellomuseo)
Kirjailijat (Pukstaavi)
Kirjansitojat (Pukstaavi)
Kullankaivajat (Kultamuseo)
Kuvajournalistit (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Kuvittajat (Designmuseo, Pukstaavi)
Kääntäjät (Pukstaavi)
Lehtivalokuvaajat (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Majoitus- ja ravitsemisalan ammatit (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Merimiehet (Forum Marinum, Rauman merimuseo)
Muotoilijat (Designmuseo)
Naisvalokuvaajat (Pohjois-Pohjanmaan museo)
Postilaiset (Postimuseo)
Rautatieläiset (Suomen Rautatiemuseo)
Siviili- ja sotilasilmailun ammattilaiset (Suomen Ilmailumuseo)
Valokuvaajat (Suomen Valokuvataiteen museo)

Aseteollisuus

Metsästysaseet (Suomen Metsästysmuseo)
Patruunateollisuus (Lapuan kaupungin museot)

Elektroniikkateollisuus

Elektroniikkateollisuus
Radiovastaanottimet (Designmuseo, Lahden kaupunginmuseo, Salon historiallinen museo SAMU, Tekniikan museo)
Radio- ja matkapuhelimet (Designmuseo, Salon historiallinen museo SAMU, Tekniikan museo)
Televisiovastaanottimet (Designmuseo, Lahden kaupunginmuseo, Salon historiallinen museo SAMU, Tekniikan museo)
Tietokonemonitorit (Designmuseo, Salon historiallinen museo SAMU)

elinkeinoelämä

Infrastruktuuri ja valtakunallinen muutos (Museoviraston Kuvakokoelmat)


Elintarviketeollisuus

Lihateollisuus (Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo)
Makeisteollisuus (Turun museokeskus)
Säilyketeollisuus (Turun museokeskus)
Tupakkateollisuus (Designmuseo, Pietarsaaren kaupunginmuseo)
Valmisruokateollisuus (Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo)

Esiteollinen toiminta

Vesimyllyt (Nautelankosken museo)

Jalkineteollisuus

Jalkineteollisuus (Designmuseo, Kankaanpään kaupunginmuseo, Tampereen museot)

graafinen teollisuus

Graafinen teollisuus (Tekniikan museo)

Postimerkkien valmistus (Postimuseo)


Kaivosteollisuus

Kaivosteollisuus (Tekniikan museo)
Kaivostoiminta: metallimineraalit (Outokummun kaivosmuseo)
Kaivostoiminta: kivimineraalit (Lohjan museo)

Keraaminen teollisuus

Kera Oy keramiikkateollisuus (Espoon kaupunginmuseo)
Tiiliteollisuus (Tuusulan museo)
Uuniteollisuus (Designmuseo, Turun museokeskus)

Kauppa

Verkkokauppa (Postimuseo)
Vähittäiskauppa
Alkon myymälät (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Markkinat (Kristiinankaupungin museotoimi)
Torimyynti (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo)

Kemianteollisuus

Kemianteollisuus (Designmuseo, Tekniikan museo)
Lasiteollisuus
Kauklahden lasiteollisuus (Espoon kaupunginmuseo)
Lasin tuotanto (Suomen Lasimuseo)
Lasituotteet (Suomen Lasimuseo)
Muoviteollisuus (Designmuseo, Lohjan museo, Tekniikan museo)

Kullankaivu

Kullankaivu (Kultamuseo)

Kumiteollisuus

Kumiteollisuuden tuotteet ja niiden valmistus (Tampereen museot)

Käsiteollisuus

Käsiteollisuus (Suomen käsityön museo)

Ammattikäsityö (Suomen käsityön museo)

Aseiden valmistus (Metsästysmuseo)

Käsi- ja taideteollisuusalan sekä pienteolliset organisaatiot, yritykset ja ilmiöt (Suomen käsityön museo)
Pitsinnypläys (Designmuseo, Rauman museo)

Raaka-aineet, näytteet, mallit, työvälineet ja tarvikkeet käsityön prosessissa (Suomen käsityön museo)


Maatalous

Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoineen (Suomen Maatalousmuseo Sarka)
Maataloustyö ja maatalousyrittäminen (Suomen Maatalousmuseo Sarka)

Metalliteollisuus

Kodinkoneteollisuus
UPO Oy:n koneet ja laitteet (Lahden kaupunginmuseo)
Konepajateollisuus (Emil Aaltosen museo, Raahen museo, Tekniikan museo, Varkauden museot)
Autoteollisuus
Henkilöautoteollisuus (Uudenkaupungin museo)
Kuorma-autoteollisuus (Mobilia)
Linja-autoteollisuus (Mobilia)
Hienomekaaninen teollisuus
Kelloteollisuus (Suomen kellomuseo)
Ilmailuteollisuus (Suomen Ilmailumuseo)
Kotitalouskoneet (Designmuseo, Satakunnan museo, Tekniikan museo)
Kodin lämmityslaitteet (Satakunnan museo)
Meriteollisuus (Forum Marinum)
Telakkateollisuus (Suomen Merimuseo, Varkauden museot)
Maatalouskoneiden suunnittelu ja tuotanto (Suomen Maatalousmuseo Sarka)
Rautateihin liittyvä teollisuus (Suomen Rautatiemuseo)
Lukkoteollisuus (Designmuseo, Sagalundin museo)
Metallien perusteollisuus
Valimoteollisuus (Karkkilan ruukkimuseo Senkka)
Valimoteollisuus: järvimalmit (Möhkön ruukkimuseo)
Valaisinteollisuus (Designmuseo, Keravan museo)

Metsätalous

Metsänarviointi (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsänhoito (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsän kasvatus (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsänparannus (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsänuudistaminen (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsätalouden suunnittelu ja järjestely (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsäurheilu (Suomen Metsämuseo Lusto)
Puunkorjuu ja -kuljetus (Suomen Metsämuseo Lusto)
Kaukokuljetus (Suomen Metsämuseo Lusto)
Metsätyöperinne ennen 1950-lukua (Pielisen museo)
Talvityöt (Pielisen museo)
Uittotyöt (Pielisen museo, Äänekosken kaupunginmuseo)

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus (Kymenlaakson museo, Suomen Metsämuseo Lusto, Tekniikan museo, Varkauden museot)
Massa- ja paperiteollisuus (Suomen Metsämuseo Lusto)
Paperinjalostusteollisuus (Serlachius-museot Gösta ja Gustaf)
Puuteollisuus (Suomen Metsämuseo Lusto)

Muu toiminta

Kustannustoiminta (Pukstaavi)

Nahkateollisuus

Nahkateollisuuden teolliset prosessit (Designmuseo, Friitalan nahkamuseo)
Nahkateollisuuden lopputuotteet (Friitalan nahkamuseo)

Ohjelmistoteollisuus

Digitaalinen peliteollisuus (Tampereen museot)

Optiikka

Kamerat, suurennuskoneet (Suomen valokuvataiteen museo)
Optiset laitteet ja niiden tuotanto (Tampereen museot)

Ostoskeskukset ja -keskittymät

Ostoskeskukset ja -keskittymät (Vantaan kaupunginmuseo)

Palveluyritykset

Alkon myymälät (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Apteekit, apteekkitoiminta (Turun museokeskus)
Kirjakaupat (Pukstaavi)
Majoitus- ja ravitsemisliikkeet (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Yleisilmailun palvelut (Suomen Ilmailumuseo)
Valokuvaamot (Suomen valokuvataiteen museo)

Valokuvien teollinen tuotanto (Suomen valokuvataiteen museo)
Valokuvausliikkeet (Suomen valokuvataiteen museo)


Puusepänteollisuus

Huonekaluteollisuus (Designmuseo, Keravan museo, Lahden kaupunginmuseo)
AB Iris (Porvoon museo)

Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus (Tekniikan museo)
Puolimatka Oy, Rakennusvalmiste Oy (Forssan museot)

Robotiikka ja automaatio

Robotiikka ja automaatio (Tekniikan museo)

Teknokemian teollisuus

Kynttiläteollisuus (Designmuseo, Riihimäen kaupunginmuseo)

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

Tekstiiliteollisuus (Designmuseo, Forssan museo, Tampereen museot)
Teollisesti painetut kankaat (Designmuseo)
Villateollisuus (Hyvinkään kaupunginmuseo)
Vaatetusteollisuus (Designmuseo)
Valmisvaateteollisuus (Lahden kaupunginmuseo, Turun museokeskus)
Reima Oy (Kankaanpään kaupunginmuseo)

Työelämä

Majoitus- ja ravitsemisalan sekä Alkon myymälöiden työarki (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Teollisuustyö (Varkauden museot)
Työelämän laatu (Työväenmuseo Werstas)
Työturvallisuus (Työväenmuseo Werstas)
Työttömyys (Työväenmuseo Werstas)

Valmistustekniikat

Tervanpoltto (Kuhmon museot, Pohjois-Pohjanmaan museo/ Turkansaaren ulkomuseo)
Valokuvan valmistustekniikat (Suomen valokuvataiteen museo)

Veneenrakennus

Veneveistämöt (Forum Marinum, Suomen Merimuseo)

AIHEALUE 5: VIESTINTÄ, LIIKENNE JA MATKAILU


Liikenne

Lentoliikenne
Ammatti-ilmailu (Suomen Ilmailumuseo)
Lentomatkustaminen (Suomen Ilmailumuseo)
Lentorahtiliikenne (Suomen Ilmailumuseo)
Matkustajalentoliikenne (Suomen Ilmailumuseo)
Postiautoliikenne (Postimuseo)
Postin tavarankuljetus (Postimuseo)

Rautatieliikenne
Henkilöliikenne (Suomen Rautatiemuseo)
Tavaraliikenne (Suomen Rautatiemuseo)
Tieliikenne (Mobilia)
Lossit ja lautat (Mobilia)
Vesiliikenne
Kanavaliikenne (Varkauden museot)
Merenkulku
Kauppamerenkulku (Forum Marinum, Suomen merimuseo)
Saimaan sisävesiliikenne (Savonlinnan maakuntamuseo)

logistiikka

Postin toimintaan liittyvä logistiikka (Postimuseo)

Majoitus-, matkailu- ja ravitsemustoiminta

Alkoholin anniskelu (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Automatkailu (Mobilia)
Etelä-Karjalan matkailu (Etelä-Karjalan museo, Imatran kaupunginmuseo)
Kesämatkailu Hangossa (Hangon museo)
Kultakulttuuriin liittyvä matkailu (Kultamuseo)
Kullanhuuhdontakilpailut Suomessa ja ulkomailla (Kultamuseo)
Kultateema Lapin matkailussa (Kultamuseo)

Kulttuurimatkailijoiden ja keräilijöiden ulkomaiset kokoelmat (Suomen käsityön museo)
Kylpylät (Naantalin museo)

Käsityönä valmistetut matkamuistot (Suomen käsityön museo)
Lapinmatkailu (Lapin maakuntamuseo)
Lentomatkailu (Suomen Ilmailumuseo)
Majoittuminen ja ammatillinen ruoka- ja juomakulttuuri yritysten, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmista (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Matkamuistot (Suomen käsityön museo)
Metsästysmatkailu Suomessa (Suomen Metsästysmuseo)
Metsästysmatkailu Suomesta ulkomaille (Suomen Metsästysmuseo)
Neuvostomatkailu (Työväenmuseo Werstas)

Neuvostoesineet/ -matkamuistot (Lenin-museo)

Perhematkailu (Naantalin museo)
Pääkaupunki matkailukohteena (Helsingin kaupunginmuseo)

Rautatiematkailu (Suomen rautatiemuseo)
Ravintolasisustukset (Designmuseo)


Valtion merenkulkuhallinto

Valtionhallinnon siviilimerenkulun toiminnot, mukaan lukien yhtiöitetty ja palvelunostotoiminta (Suomen merimuseo)

Viestintä

Julisteet (Designmuseo, Lahden kaupunginmuseo)
Kirjeviestintä (Postimuseo)
Kuvajournalismi (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Lehtikuvaus (Museoviraston Kuvakokoelmat, Suomen valokuvataiteen museo)
Pioneeritoiminta viestintäalalla (Tampereen museot/ Rupriikki)
Postikortit (Postimuseo)
Postitoiminta (Postimuseo)
Radio (Lahden kaupunginmuseo)
Radioamatöörit (Tekniikan museo)
Sanomalehden tekemiseen liittyvä tekniikka (Päivälehden museo)
Sanomalehden toimitustyö (Päivälehden museo)
Sähköinen viestinvälitys (Postimuseo)
Sähköisen viestinnän murrokset (Tampereen museot/ Rupriikki)
Televisio (Lahden kaupunginmuseo)
Viestintä, tietoliikenne ja media (Tampereen museot/ Rupriikki, Tekniikan museo)

AIHEALUE 6: KOULUTUS, TAIDE, KORKEAKULTTUURI JA URHEILU


Arkkitehtuuri

Rakennettu kulttuuriympäristö (Museoviraston Kuvakokoelmat)
Puutarhakupungin rakentuminen, Tapiola (Espoon kaupunginmuseo)
Suomalainen arkkitehtuuri (Arkkitehtuurimuseo)
Akseli Gallen-Kallela (Gallen-Kallelan museo)
Alvar Aalto (Alvar Aalto -museo)

Esittävä taide

Ammatillinen kotimainen esitystaide (Teatterimuseo)

Ammatillinen kotimainen ooppera (Teatterimuseo)

Ammatillinen kotimainen sirkus (Teatterimuseo)

Ammatillinen kotimainen tanssi (Teatterimuseo)
Ammatillinen kotimainen teatteri (Teatterimuseo)
Sirkus- ja tivoliperinne (Keravan museo)


Kansainvälinen muotoilu

Kansainvälinen muotoilu (Designmuseo)


Koulutus

Ilmailualan kaupallinen koulutus (Suomen Ilmailumuseo)
Ilmailualan tekninen koulutus (Suomen Ilmailumuseo)
Harrasteilmailun lajikoulutus (Suomen Ilmailumuseo)
Ilmasotakoulutus (Suomen Ilmailumuseo)
Kansanopetus ja opettajakoulutus (Jyväskylän yliopiston tiedemuseo)
Tutkimus, opetus ja opiskelijaelämä Helsingin yliopistossa (Helsingin yliopistomuseo)
Käsityöalan ammatillinen koulutus (Suomen käsityön museo)

Käsityökasvatus: Käsityöalan koulutushistorian tallennus ja käsityökasvatus yhteiskunnan rakennemuutoksessa (Suomen käsityön museo)
Käsityötaiteen perusopetus (Suomen käsityön museo)

Lastentarhanopettajan koulutus ennen vuotta 1993 (Lastentarhamuseo)
Liikuntatiede ja liikunnanopettajakoulutus (Jyväskylän yliopiston tiedemuseo)
Majoitus- ja ravitsemisalan ammatillinen koulutus (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Merenkulkualan koulutus (Rauman merimuseo)
Merisotakoulutus (Forum Marinum)
Metsäammattilaisuus ja metsäalan koulutus (Suomen Metsämuseo Lusto)
Peruskoulun käsityöopetus (Suomen käsityön museo)

Rautatiealan koulutus (Suomen rautatiemuseo)
Sotilaallinen koulutus

Haminan kadettikoulut (Haminan kaupungin museot)
Taidekoulutus (Kankaanpään kaupunginmuseo)
Tutkimus, opetus ja opiskelijaelämä Jyväskylän yliopistossa ja sen edeltäjissä (Jyväskylän yliopiston tiedemuseo)
Varhaiskasvatus (Lastentarhamuseo)

Musiikki

Soittimet (Sibelius-museo)
Suomalaiset säveltäjät (Sibelius-museo)

Suomalainen muotoilu

Suomalainen muotoilu (Designmuseo, Suomen käsityön museo)
AB Iris (Porvoon museo)
Akseli Gallen-Kallela (Gallen-Kallelan museo)
Alvar Aalto (Alvar Aalto -museo)
Keramiikkataide (Heinolan kaupunginmuseo)
Lasin muotoilu (Suomen lasimuseo)
Lasin muotoilijat (Suomen lasimuseo)
Lasitaideteokset (Suomen lasimuseo)
Pohjoispohjalaiset suunnittelijat (Pohjois-Pohjanmaan museo)
Saara Hopea-Untracht (Porvoon museo)
Talousvalut (Karkkilan ruukkimuseo Senkka)
Talousvalujen muotoilijat (Karkkilan ruukkimuseo Senkka)
Teollisesti valmistetut taidevalut (Karkkilan ruukkimuseo Senkka)

Taide

Erätaide (Suomen metsästysmuseo)
Harrastajataide (Saarijärven museo)
Itetaide (Suomen käsityön museo)
Kansantaide, esineellinen kansankulttuuri (Vaasan kaupungin museot)
Postimerkkitaide (Postimuseo)
Postitaide (Postimuseo)
Taide ja taidekäsityö: taiteilijat, muotoilijat ja taitajat (Suomen käsityön museo)
Valokuvataide (Suomen valokuvataiteen museo)
Taiteilijaresidenssitoiminta (Aboa Vetus & Ars Nova -museot)

Tiede ja tutkimus

Metsäntutkimus (Suomen Metsämuseo Lusto)

Urheilu

Hiihtolajit (Lahden kaupunginmuseo/ Hiihtomuseo)
Huippu-urheilu (Suomen Urheilumuseo)
Jääkiekko
Jääkiekon SM-liiga (Suomen Jääkiekkomuseo)
Suomalaiset jääkiekkoilijat ulkomaisissa sarjoissa (Suomen jääkiekkomuseo)
Suomen jääkiekkomaajoukkueet (Suomen jääkiekkomuseo)
Liikunta- ja urheilupaikat (Suomen Urheilumuseo)
Moottoriurheilu
Ralliurheilu (Mobilia)
Urheiluilmailu (Suomen Ilmailumuseo)
Urheiluvälineet (Designmuseo)

Valokuvaus

Ilmavalokuvaus (Suomen Ilmailumuseo)
Kuvajournalismin historia (Museoviraston kuvakokoelmat)
Valokuvauksen kulttuurit (Suomen valokuvataiteen museo)

AIHEALUE 7: TRENDIT, VAIKUTTAJAT JA KÄÄNNEKOHDAT


Käännekohdat

Käännekohtien vaikutus käsityöalaan (Suomen käsityön museo)

Toinen maailmansota

Ilmasota (Suomen Ilmailumuseo)

Luovutetut alueet: Petsamo (Lapin maakuntamuseo)

Luovutetut Suomenlahden ulkosaaret (Kymenlaakson museo)
Luovutettu Karjala: Kannaksen alue (Etelä-Karjalan museo)

Luovutettu Karjala: Kannaksen alue: Vpl. Pyhäjärvi (Sastamalan seudun museo)

Päämaja (Mikkelin kaupungin museot)
Salpalinja (Miehikkälän museot)
Saksan armeijan joukot Lapissa (Lapin maakuntamuseo)
Talvisodan arki ja siviiliväestö (Kuhmon museot)
Viipuri (Etelä-Karjalan museo, Lahden kaupunginmuseo)

Valokuva sosiaalisessa mediassa (Suomen valokuvataiteen museo)

Valokuvauksen digitalisoituminen (Suomen Valokuvataiteen museo)
Valtakunnallisesti merkittävät käännekohdat (Museoviraston Kuvakokoelmat, Suomen kansallismuseo)


Trendit

Harrasteliikunnan trendit (Suomen Urheilumuseo)
Liikunnan ja urheilun muutossuunnat (Suomen Urheilumuseo)
Pukeutuminen
Jalkineet ja vaatteet (Tampereen museot)

Ruoka- ja juomakulttuurin trendit (Hotelli- ja ravintolamuseo)

Trendit käsityössä (Suomen käsityön museo)
Ympäristömyötäinen käsityö (Suomen käsityön museo)


Vaikuttajat

Juhani Aho (Järvenpään taidemuseo)

Alkoholiliike ja Alko (Hotelli- ja ravintolamuseo)
Emil Aaltonen (Emil Aaltosen museo)
Gustaf Mauritz Armfelt (Suomen kansallismuseo)
Minna Canth (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo)
Emil Cedercreutz (Harjavallan museotoimi)
Carl Olof Cronstedt (Suomen kansallismuseo)
Albert Edelfelt (Porvoon museo)
Akseli Gallen-Kallela (Akseli Gallen-Kallelan museo)
Jonas, Maikki ja Vappu Heiska (Keski-Suomen museo)

Hiihtolajien merkkihenkilöt (Lahden kaupunginmuseo/ Hiihtomuseo)
I.K. Inha

Eero Järnefelt (Järvenpään taidemuseo)

Käsityöalan vaikuttajat (Suomen käsityön museo)
Urho Lehtinen (Keski-Suomen museo)
V.I. Lenin Suomessa (Työväenmuseo Werstas)

Lauri Leppänen (Huittisten museo)

C.G.E. Mannerheim (Mannerheim-museo)

Merkittävät suomalaiset valokuvaajat ja valokuvataiteilijat (Suomen valokuvataiteen museo)
Mikko Niskanen (Äänekosken kaupunginmuseo)
Samuli Paulaharju (Pohjois-Pohjanmaan museo)
J.L. Runeberg (Porvoon museo, Saarijärven museo)
Jean Sibelius (Sibelius-museo)

Venny Soldan-Brofeldt (Järvenpään taidemuseo)

Kari Suomalainen (Visavuoren museo)
Suomalaiset muotoilijat (Designmuseo)
Suomen jääkiekkoleijonat (Suomen jääkiekkomuseo)
Reidar Särestöniemi (Särestöniemi-museo)

Rettig-suku (Aboa Vetus & Ars Nova -museo)

Risto Ryti (Huittisten museo)

Kain, Harri, Marko ja Yrjö Tapper (Saarijärven museo)
Urheilusankarit (Suomen Urheilumuseo)
Valtakunnallisesti keskeiset vaikuttajat (Museoviraston Kuvakokoelmat, Suomen kansallismuseo)
Ville Vallgren (Porvoon museo)
Emil Wikström (Visavuoren museo)
Tyyne-Kerttu Virkki (Suomen käsityön museo)

Hangon museo
Kahvitauko
Hangon museo
Lincoln Zephyr