Nykydokumentointitempaus 2020: kulutus

 NYKYDOKUMENTOINTITEMPAUS: TEMPAUSTUOKIO


Järjestämme viikkoa ennen kulutusteemaista nykydokumentointitempausta eli perjantaina 11.9. klo 9.30 tempaustuokion TEAMSin kautta. Noin tunnin mittaisessa tuokiossa käymme läpi vielä tempauksen keskeiset seikat ja autamme mielellämme, mikäli tempaukseen tai nykydokumentointiin liittyen jokin mietityttää. Voit myös lyhyesti esitellä oman museonne tallennussuunnitelmat.


Mukana on TAKO:n ohjausryhmään kuuluvia museoammattilaisia sekä viestintäkoordinaattori Outi Kivimäki. Toivomme mahdollisia kysymyksiä ennakkoon keskiviikkoon 9.9. mennessä.


Ilmoittaudu mukaan tästä: https://forms.gle/x7fsqev6PwPw2WUY6


Lisätietoja:


Johanna Jakomaa, TAKO-verkoston puheenjohtaja

+358 44 701 1057

johanna.jakomaa at pori.fi


Outi Kivimäki, TAKO-verkoston viestintäkoordinaattori

+358 40 737 6749

outi.kivimaki at pori.fi
osallistu museoiden yhteiseen tallennuspäivään 18.9.!Museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO kutsuu kaikki suomalaiset museot mukaan yhden päivän aikana toteutettavaan nykydokumentointitempaukseen, jonka teemana tänä vuonna on "kulutus".Museoalalla on viime vuosina keskusteltu paljon kestävästä kehityksestä, ja teemasta on toteutettu myös nykydokumentointihankkeita. TAKO haluaa sitoa tämänvuotisen, koko museoalan yhteisen tempauksen tähän tärkeään aiheeseen. Kattoteemaksi noussut ”kulutus” koettiin aiheeksi, johon jokaisen museon kokoelmilla on jokin tarttumapinta. Kun museot tarkastelevat ja tallentavat nykyhetken kulutusta, kokoelmiin tallentuu myös näkökulmia siitä, millaisia kestäviä ja kestämättömiä ulottuvuuksia nykykulutukseen liittyy.Tempauspäivä on perjantai 18.9.2020. Kukin museo päättää tallennuskohteen sekä tallennuksen laajuuden itse museon omaan tallennusvastuuseen, toimintaan ja resursseihin sopivaksi. Yhteistä on teema sekä se, että tallennus toteutetaan yhden päivän aikana. Dokumentoinnin muoto ja koko ovat vapaat: yksikin kuva, esine tai haastattelu riittää!

TAKO-verkoston järjestämällä tempauksella halutaan näkyvyyttä nykyajan tallennukselle ja laajemmin museoiden kokoelmatyölle. Vuonna 2018 vastaava nykydokumentointi toteutettiin 37 museon voimin teemalla "Onni museoon". Tempauksella TAKO haluaa innostaa myös uusia museoita mukaan yhteiseen nykydokumentointiin!Museoiden toivotaan käyttävän viestinnässään aihetunnisteita #kulutuksentallentajat ja #nykydokumentointi.Katsothan alempaa sivulta Usein kysytyt kysymykset -osion sekä tempauksen viestintäkalenterin museoille.Lisätietoja:


Johanna Jakomaa, TAKO-verkoston puheenjohtaja
+358 44 701 1057
johanna.jakomaa at pori.fi


Outi Kivimäki, TAKO-verkoston viestintäkoordinaattori
outi.kivimaki at pori.fi

Kulutuksentallentajat logo_jpg

Kulutuksentallentajat logo_pdf

Kulutuksentallentajat logo_png

Kulutuksentallentajat banneri_png
UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET


Mitä nykydokumentoinnilla tarkoitetaan?


Museot tallentavat kokoelmiinsa tietoa myös meidän ajastamme. Nykydokumentoinnilla tarkoitetaan uuden aineiston keräämistä museokokoelmiin eri menetelmin (esim. valokuvat, esineet, haastattelut, videot). Dokumentoinnin kohteena on usein jokin nykypäivän ilmiö.  Miksi nykydokumentointitempaus toteutetaan?


Tavoitteena on edistää nykydokumentointia museoissa ja rohkaista myös uusia museoita nykydokumentoinnin pariin. Valtakunnallisella tempauksella tavoitellaan myös näkyvyyttä museoiden kokoelmatyölle.Miksi teemana on kulutus?


Museoalalla on viime vuosina keskusteltu paljon kestävästä kehityksestä (mm. Museoalan Teemapäivät 2019 & 2020, Museopäivät 2019) sekä siitä, miten museot voivat edistää YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Museot ovat viime vuosina myös toteuttaneet nykydokumentointihankkeita kestävän kehityksen teemoihin liittyen. Siksi koko alan yhteinen tempaus haluttiin sitoa tähän aiheeseen. Kattoteemaksi valittiin kulutus, joka koettiin kestävää kehitystä konkreettisemmaksi aiheeksi, johon jokaisen museon kokoelmilla on jokin tarttumapinta. Kun museot tarkastelevat ja tallentavat nykyhetken kulutusta, kokoelmiin tallentuu myös näkökulmia siitä, millaisia kestäviä ja kestämättömiä ulottuvuuksia nykykulutukseen liittyy.Mistä näkökulmasta kulutusta tulisi lähestyä?


Tallennuksen pääteemana on kulutus, johon liittyvän kohteen ja näkökulman museo voi valita vapaasti. Kunkin museon omaan tallennusvastuuseen ja toimintaan sopiva aihe tuo monipuolisuutta ilmiön nykydokumentointiin.

Tallennuksen keskiössä voi olla vaikkapa eri-ikäisten suomalaisten kulutustottumusten tarkastelu, alueelliset erot kulutuksessa, kulutukseen liittyvät tilat ja trendit, tai vaikkapa tiettyyn harrastukseen liittyvä kulutus. Entäpä kulutuksen epäkohdat ja epätasa-arvo? Millaista kuluttamista suomalaiset paheksuvat?

Millaiset eettiset syyt tai periaatteet vaikuttavat suomalaisten kulutustottumuksiin esimerkiksi ravintolassa, liikenteessä tai verkossa? Millä tavoin kulutukseen liittyvät mieltymykset näkyvät vaikkapa lähikaupan tuotevalikoimissa? Onko kulutus sosiaalista toimintaa? Entä miten on kulttuurin kulutuksen laita?Kuinka iso dokumentoinnin pitää olla? Mitä pitää tallentaa?


Museonne voi osallistua nykydokumentointitempaukseen monin tavoin ja omien resurssien mukaan. Voitte tallentaa vain yhden haastattelun, esineen tai valokuvan, tai toteuttaa suuremman hankkeen, joka jatkuu vielä tallennuspäivän jälkeenkin. Tärkeää on, että jokin osa tallennuksesta tapahtuu yhteisenä tempauspäivänä.Miten ilmoittautua mukaan?


Ilmoita museonne mukaan tällä lomakkeella. Toivomme alustavia ilmoittautumisia 30.6. mennessä, mutta myöhemminkin voi tulla mukaan. Ilmoittautumisvaiheessa yksityiskohtien ei tarvitse vielä olla valmiina. Osallistuvat museot saavat linkin yhteiseen tiedostoon, jonne tietojaan voi täydentää vielä ennen syyskuuta. Muistutamme tästä sähköpostitse kesän jälkeen!Miten hoitaa dokumentoinnin luvat?


Tallennuksessa käytetään ensisijaisesti museon omia lupalomakkeita ja tallennuskäytäntöjä. Mikäli omia lomakkeita ei ole, voi mallia ottaa tälle sivulle elokuussa lisättävistä lomakkeita.

Tallennukseen liittyvässä henkilötietojen keräämisessä ja säilyttämisessä on huomioitava EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) sekä kansallinen tietosuojalaki. Dokumentoinnin yhteydessä osallistujia tulee siis informoida siitä, miksi ja mihin henkilötietoja kerätään. Tämä suositellaan tehtäväksi dokumentoinnin yhteydessä jaettavan infokirjeen avulla. Tutustu tietosuojaan tarkemmin (https://tietosuoja.fi/lainsaadanto).


Esimerkkilomakkeita:

 pdf Malli_ Aineistonkäyttölupa_Suomen ilmailumuseo (411 KB)

 pdf Malli_ Infokirje_Satakunnan Museo (116 KB)

 pdf Malli_ Irtaimen kauppakirja_Tampereen museot (176 KB)

 pdf Malli_ Irtaimen lahjakirja_Tampereen museot (173 KB)


Dokumentointiin liittyvän aineiston tallennuksessa käytetään tallennustunnusta "TAKO2020/1". Katso Luettelointiohje.


Lisäohjeita ja vinkkejä nykydokumentointien toteuttamiseen löytyy esimerkiksi Keski-Suomen museon sivustolta.


Miten tempauksesta viestitään?


Tempaukseen osallistuvia museoita informoidaan sähköpostitse ja TAKO:n Facebook-sivujen kautta. TAKO-verkosto panostaa vuoden 2020 nykydokumentointitempauksen viestinnän osalta sosiaaliseen mediaan, johon liittyen järjestetään 11.6. maksuton somewebinaari. Mukana olevien museoiden toivotaan viestivän aktiivisesti myös omissa viestintäkanavissaan, mikä auttaa saamaan yhteiselle ja tärkeälle asialle näkyvyyttä. Tämän sivun alaosasta löydät museoille tehdyn viestintäkalenterin tempaukseen liittyen. 

TAKO-verkosto tiedottaa tempauksesta valtakunnallisesti, ja välittää tiedotusvälineille yksittäisten museoiden yhteystietoja.Mitä aineistolla tehdään? Kuka sitä voi käyttää?


Tempauksessa tallennettavaa aineistoa voidaan käyttää museoiden näyttelyissä, opetuksessa, julkaisuissa tai tutkimuksissa. Lisätietoja yksittäisten museoiden dokumentointiaineistosta kannattaa tiedustella suoraan kyseisestä museosta. Mikäli nykydokumentointitempauksessa kerätty aineisto kiinnostaa sinua kokonaisuutena, ota yhteyttä TAKO-verkostoon tako (at) kansallismuseo.fi

TEMPAUKSEN VIESTINTÄKALENTERI MUSEOILLE


Kesä-heinäkuu 2020


1.     Ilmoita museosi osallistumistiedot tällä lomakkeella. Tiedot kootaan yhteiseen Google Drive -dokumenttiin, johon kukin museo saa linkin ja muokkausoikeudet. Tiedostosta näet myös muiden museoiden suunnitelmia, mikä voi auttaa ideoinnissa. Toivomme alustavia tietoja 30.6. mennessä, voit tarkentaa niitä vielä myöhemmin. Tervetuloa kulutuksentallentajien joukkoon!

2.      Muistathan viestiä tulevasta tempauksesta alustavasti myös museon omissa sisäisissä ja ulkoisissa viestintäkanavissa ja tapahtumakalentereissa.

3.      Ota seurantaan TAKO:n nykydokumentointitempauksille luotu Instagram-tili. Seuraathan muuten jo TAKO-verkoston Facebook-sivua.


4.      Testaile ja hyödynnä TAKO:n järjestämän somekoulutuksen oppeja kesän aikana!

 


Elokuu 2020


1.     Lomien jälkeen tallennussuunnitelmat kenties tarkentuvat, joten tarkistathan 31.8. mennessä yhteisestä tiedostosta, että omaa museotasi koskevat tiedot ovat ajankohtaiset. Muistuttelemme tästä vielä kesän jälkeen. 

2.     Facebook-tapahtuma nykydokumentointitempauksesta julkaistaan kuukautta ennen eli 18. elokuuta. Kutsumme tuolloin kaikki osallistuvat museot mukaan. Käythän osallistumassa, tykkäämässä ja kommentoimassa!

3.     Palautteessa on toivottu museotyöntekijöiden kokemuksia nykydokumentoinnin sujumisesta käytännössä. Mahtuuko matkalle haasteita? Millaisia toteutustapoja valitaan ja miksi? Entä mistä suunnitelmista luovuttiin ja miksi? Orientoidu jo kirjaamaan vapaamuotoisia mietteitä näistä aiheista.Syyskuu 2020


Ennen tempausta


1.      Julkaisemme TAKO:n verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa tietoa mukana olevista museoista ja tallennusaiheista.


2.      Lähetämme tiedotteen medialle nykydokumentoinnista viikkoa ennen tempausta. Toivomme museoiden aktiivista viestintää omalla toimialueillaan ja -aloillaan, jotta yhteinen tempaus saisi myös paikallista näkyvyyttä.


3.      Nyt viimeistään kannattaa aloittaa nykydokumentointitempauksesta viestiminen somessa. Voit houkutella ja rekrytoida osallistujia mukaan jo etukäteen, mikäli se tallennuksen aiheeseen tai tallennustapaan sopii (esim. verkkokysely).  Seuraamme sometusta mielenkiinnolla!


4.      Muistathan seurata myös muiden museoiden tempausviikon tapahtumia – saat varmasti ideoita omaan työhön ja viestintään! Seuraaminen onnistuu helpoiten seuraamalla aihetunnistetta #kulutuksentallentajat. Jakamalla ja kommentoimalla myös muiden museoiden julkaisuja saamme nykydokumentoinnille ja museoiden arvokkaalle kokoelmatyölle enemmän näkyvyyttä.Tempausviikolla


1.   Välitä tietoa ja tunnelmia nykydokumentoinnin eri vaiheista – muista myös livet! Muistathan käyttää aihetunnisteita #kulutuksentallentajat ja #nykydokumentointi.

2.   Seuraamme aktiivisesti mukana olevien museoiden viestintää sekä median nostoja aiheesta. Linkitämme niitä myös TAKO:n sosiaaliseen mediaan ja keräämme tempauksen arviointia varten.

3    Anna palaa - koe nykydokumentoinnin riemua ja välitä museotyön ilosanomaa!Tempauspäivän jälkeen


1.    Varaathan vielä hieman aikaa dokumentoinnin sisällön kuvaukseen. Lähetämme kaikille mukana olleille museoille kyselyn, jolla keräämme tietoja tallennuksesta, museoammattilaisten omia kokemuksia dokumentoinnin sujumisesta sekä palautetta itse tempauksesta. Palaute auttaa TAKO-verkostoa kehittämään jatkossa sekä tempausta että yleisesti nykydokumentoinnin käytäntöjä. Tietoja pyydetään 29.9.2020 mennessä, ja mukaan toivotaan myös yhtä tempaukseen liittyvä valokuvaa kuvatietoineen. Lähetämme tästäkin muistutuksen erikseen, mutta päivä on hyvä merkata jo kalenteriin.

2.    Teemme dokumentoinnin aikana tallennetusta aineistosta yhteenvedon, jota esitellään TAKO-verkoston syysseminaarissa 6.10.2020. Kooste tulee myös TAKO:n verkkosivuille kaikkien museoiden saataville.

3.     Ehdotamme kakkukahvihetken järjestämistä itsellesi ja muille tempaukseen osallistuneille museossasi. Hienosti hoidettu tämäkin museoammattilaisen työ!Lisätietoja:


Johanna Jakomaa, TAKO-verkoston puheenjohtaja
+358 44 701 1057
johanna.jakomaa at pori.fi


Outi Kivimäki, TAKO-verkoston viestintäkoordinaattori
outi.kivimaki at pori.fi

Päivitetty 21.8.2020