koronadokumentointiTietoja museoiden koronapandemiaan liittyvistä nykydokumentointisuunnitelmista ja -aiheista kootaan yhteen


Museot ovat tallentaneet kevään 2020 poikkeusaikana mm. lapsiperheiden, koululaisten, lukiolaisten ja ikäihmisten korona-arkea sekä poikkeusajan työskentelyä päiväkodissa, lehden toimituksessa, museossa, lentokentällä, satamassa ja Uudenmaan rajalla. Tallennus on ollut monimetodista, ja siinä on hyödynnetty haastatteluja, video- ja valokuvausta, verkkokyselyitä, somea, verkkoaineistoja, ihmisten osallistamista päiväkirjojen kirjoittamiseen sekä esine- ja arkistoaineiston keruuta.


Tietoja museoiden hankkeista on koottu Google Drive -tiedostoon, jonne kaikkien museoiden toivotaan edelleen tallentavan tietoja omista koronadokumentoinneistaan:

https://drive.google.com/…/1QQGIhkjgonfLk0_zfvp-jJJGao…/view


Kun hankkeista on saatavissa tietoja keskitetysti, museoilla on entistä paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön ja dokumentointien koordinointiin. Taulukon täydentäminen onnistuu Google-tunnuksilla. Jotta museoihin tallennettava aineisto olisi jatkossa mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä, kentällä pyritään laatimaan tarkka ohjeistus koronapandemiaan liittyvien aineistojen standardinmukaiseen luettelointiin. Jo nyt aineistojen luetteloinnissa suositellaan käytettäväksi YSO:n asiasanaa COVID-19, joka kerää yhteen museokentän tekemän ainutlaatuisen työn.Lisätietoja: tako@kansallismuseo.fi


Päivitetty 24.4.2020