koronadokumentointiTietoja museoiden koronapandemiaan liittyvistä nykydokumentointisuunnitelmista ja -aiheista kootaan yhteen


Museot ovat tallentaneet vuosien 2020-2021 poikkeusaikana mm. lapsiperheiden, koululaisten, lukiolaisten ja ikäihmisten korona-arkea sekä poikkeusajan työskentelyä päiväkodissa, lehden toimituksessa, museossa, lentokentällä, satamassa ja Uudenmaan rajalla. Tallennus on ollut monimetodista, ja siinä on hyödynnetty haastatteluja, video- ja valokuvausta, verkkokyselyitä, somea, verkkoaineistoja, ihmisten osallistamista päiväkirjojen kirjoittamiseen sekä esine- ja arkistoaineiston keruuta.Tietoja museoiden hankkeista on koottu Google Drive -tiedostoon. Kaikkien museoiden toivotaan edelleen tallentavan ja päivittävän tietoja omista koronadokumentoinneistaan tähän koontitiedostoon.


Kun hankkeista on saatavissa tietoja keskitetysti, museoilla on entistä paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön ja dokumentointien koordinointiin. Taulukon täydentäminen onnistuu Google-tunnuksilla.KAM-kuvailuryhmä on käsitellyt yhteisiä asiasanoja, joilla koronadokumentointeihin liittyviä aineistoja tulisi kuvailla. Ryhmä on antanut museoille seuraavat ohjeet:


- Käytetään YSOsta löytyvää asiasanaa COVID-19.

- Käytetään vapaata asiasanaa ”koronadokumentointi”. Asiasanaa on ehdotettu YSOon. Jos asiasana lisätään sinne, vapaa asiasana tulisi vaihtaa YSOn asiasanaan.

- Someviestinnässä käytetään tunnistetta #koronadokumentointi.Lisätietoja: tako@kansallismuseo.fi
Päivitetty 16.6.2021