koronadokumentointiTietoja museoiden koronapandemiaan liittyvistä nykydokumentointisuunnitelmista ja -aiheista kootaan yhteen


Museot ovat tallentaneet vuoden 2020 poikkeusaikana mm. lapsiperheiden, koululaisten, lukiolaisten ja ikäihmisten korona-arkea sekä poikkeusajan työskentelyä päiväkodissa, lehden toimituksessa, museossa, lentokentällä, satamassa ja Uudenmaan rajalla. Tallennus on ollut monimetodista, ja siinä on hyödynnetty haastatteluja, video- ja valokuvausta, verkkokyselyitä, somea, verkkoaineistoja, ihmisten osallistamista päiväkirjojen kirjoittamiseen sekä esine- ja arkistoaineiston keruuta.Tietoja museoiden hankkeista on koottu Google Drive -tiedostoon. Kaikkien museoiden toivotaan edelleen tallentavan tietoja omista koronadokumentoinneistaan tähän koontitiedostoon.


Kun hankkeista on saatavissa tietoja keskitetysti, museoilla on entistä paremmat mahdollisuudet yhteistyöhön ja dokumentointien koordinointiin. Taulukon täydentäminen onnistuu Google-tunnuksilla.KAM-kuvailuryhmä on käsitellyt yhteisiä asiasanoja, joilla koronadokumentointeihin liittyviä aineistoja tulisi kuvailla. Ryhmä on antanut museoille seuraavat ohjeet:


- Käytetään YSOsta löytyvää asiasanaa COVID-19.

- Käytetään vapaata asiasanaa ”koronadokumentointi”. Asiasanaa on ehdotettu YSOon. Jos asiasana lisätään sinne, vapaa asiasana tulisi vaihtaa YSOn asiasanaan.

- Someviestinnässä käytetään tunnistetta #koronadokumentointi.Lisätietoja: tako@kansallismuseo.fi
Päivitetty 22.6.2020